Skip to Main Content

Identificadors i perfils d'autor

Què és ORCID?

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) és una organització sense ànim de lucre que ha desenvolupat un identificador únic (format per 16 dígits) per als autors de treballs científicos. Aquesta iniciativa está recolzada pels principals editors i institucions de recerca amb l'objectiu de:
  • Garantir la distinció inequívoca de la producció científicotècnica dels investigadors.
  • Enllaçar les activitats d'investigació referenciades en diferents sistemes d'informació.

El número ORCID és un identificador únic i permanent per a cada investigador que evita errors i facilita la identificació de la seva publicació científica. Aquest número, que és acceptat a nivell internacional, impedeix les confusions dels noms personals i afavoreix la recuperació més completa de la producció atribuïble a un únic autor.

Podeu registrar-vos a ORCID emplenenat el formulari que apareix a https://orcid.org/register. Us arribarà un missatge de correu electrònic, que caldrà acceptar, amb el número ORCID. Després d'això, ja podreu afegir les vostres publicacions. Si ja teniu perfil a Scopus o ResearcherID, podeu transferir les referències bibliogràfiques fàcilment.

Podeu obtenir més informació en la biblioguia ORCID.

Punts forts i febles

És un sistema independent, sense dependència de cap editorial o institució.
Està acceptat per organitzacions i editorials científiques com ara Nature, Elsevier, MIT, Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, Wiley, etc.
Permet la visualització de la producció dels investigadors de la UdL a través del Portal de la Recerca de Catalunya.
Aspira a ser l'identificador universal per als autors, tal com ho és el DOI per als articles.
Permet la vinculació amb altres sistemes d'identificació com ara ResearcherID i Scopus Author Identifier.
No ofereix mètriques de citació.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons