Skip to Main Content

Projectes de recerca i accés obert

Llei de la ciència

La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en l'article 37, assenyala que els investigadors que participen en projectes competitius nacionals han de fer pública una versió digital dels seus articles acceptats per les revistes al més aviat possible i com a molt tard dotze mesos després de la data oficial de publicació.

Article 37

Recull l'obligació de la publicació en accés obert de la recerca finançada amb fons públics, i la difusió en accés obert tant en repositoris temàtics com institucionals:

 

Article 37: Difusió en accés obert 

Els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació impulsen el desenvolupament de repositoris, propis o compartits, d’accés obert a les publicacions del seu personal de recerca, i estableixen sistemes que permetin connectar-los amb iniciatives similars d’àmbit nacional i internacional.

 

El personal de recerca, l’activitat investigadora del qual estigui finançada majoritàriament amb fons dels pressupostos generals de l’Estat, fa pública una versió digital de la versió final dels continguts que li hagin estat acceptats per a publicació en publicacions de recerca seriades o periòdiques, tan aviat com sigui possible, però com a molt tard dotze mesos després de la data oficial de publicació.
 

La versió electrònica es fa pública en repositoris d’accés obert reconeguts en el camp de coneixement on s’ha dut a terme la recerca, o en repositoris institucionals d’accés obert


La versió electrònica pública la poden fer servir les administracions públiques en els seus processos d’avaluació.

 

El Ministeri de Ciència i Innovació ha de facilitar l’accés centralitzat als repositoris, i la seva connexió amb iniciatives similars nacionals i internacionals.

Això s’entén sense perjudici dels acords en virtut dels quals s’hagin pogut atribuir o transferir a tercers els drets sobre les publicacions, i no és aplicable quan els drets sobre els resultats de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació siguin susceptibles de protecció. 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons