Skip to Main Content

Projectes de recerca i accés obert

Què cal publicar en accés obert?

El Programa Marc Horitzó 2020, en l'article 29, estableix que els investigadors que participen en projectes finançats per la Unió Europea han de fer públics en un repositori els articles científics publicats en el marc del projecte. 

Podeu consultar les opcions per publicar en accés obert (via daurada, via verda i via híbrida). Una vegada publicat heu de dipositar la versió final de l'editor o la versió postprint de l'autor, segons la política editorial, al repositori. En el termini és d6 mesos des de la publicació en el cas de les ciències  i de 12 mesos en les ciències socials

Trobareu la informació al Manual de l'H2020 el document Model Grant Agreement (plantilla de contracte que regirà els projectes atorgats en el marc de l'H2020) des del Portal del Participant. També podeu consultar les Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (directrius que propocionen als beneficiaris el context i les condicions de publicar en accés obert).

La Univesitat de Lleida, amb la seva Politica Institucional d'accés obert i mitjançant el Repositori Obert UdL, ofereix als investigadors les eines per al compliment d'aquest requisit.​

Les publicacions científiques peer reviewed, és a dir, els articles de revista 

Les dades de recerca de l'article científic

La Comissió Europea anima als beneficiaris en oferir també en accés obert altres publicacions científiques: llibres, comunicacions a congressos i literatura grisa (reports)  

 

Publicar en webs personals o plataformes de xarxes socials no vol dir complir amb el mandat H2020.

Com publicar en accés obert?

1. Abans de publicar

 • Consulteu les vostres opcions per publicar en accés obert (via daurada i via verda)
 • Assegureu-vos que totes les identificacions són correctes: nom de l'autor i ORCID, afiliació i nom i número de subvenció/ajut

2. Una vegada publicat

Per dipositar un article al Repositori Obert UdL cal fer-ho via GREC.​

Com ho heu de fer?

 • Introduïu les dades de la vostra publicació al GREC​ i adjunteu la versió final de l'autor postprint.
 • El dipòsit ha de ser immediat quan l'article s'ha publicat.
 • La biblioteca ho dispositarà al Repositori Obert UdL, respectant les polítiques editorials, encara que se n'hagi de restringir temporalment l'accés públic al text complet.
 • ​És visualitzarà al Portal de Recerca de Catalunya​

Quina versió de l'article heu de dipositar?

 • La darrera versió de l'article que heu enviat després del procés de peer review, sense les marques de l'editorial. Aquesta versió rep noms diferents: postprint author's final draft, accepted author manuscrit, accepted version, postprint, etc.

Incloeu als informes de seguiment científico-tècnics en l'apartat de difusió dels resultats del projecte, la referència dels articles publicats  amb la indicació de la URL permanent de l'article al repositori.  

URL d'exemplehttp://repositori.udl.cat/handle/10459.1/48062

3. Termini 

El termini és de 6 mesos des de la publicació o de 12 mesos en en cas de les ciències socials.

En quines revistes podeu publicar els resultats finançats?

 • Revistes d'accés obert (recomanable): accessible de forma lliure sense cap subscripció, ja que és l'autor o l'entitat de recerca qui paga a l'editorial les despeses de publicació. A diferència de les revistes de subscripció, l'autor segueix sent titular dels drets d'explotació. 
 • Revistes híbrides: revistes de subscripció però que ofereixen als autors la possibilitat de publicar articles en obert. La majoria de vegades l'editorial permet dipositar una versió final "postprint published version" o "postprint author's final version" en obert. 
 • Revistes de subscripció (Elsevier, IEEE, etc.): aquestes publicacions exigeixen una cessió en exclusiva dels drets d'explotació i per tant, la versió final de l'article es pot dipositar en accés obert sempre i quan l'editorial ho permeti. Normalment permeten dipositar el "postprint author's final version" passat un temps d'embargament.

Quina versió de l'article cal dipositar al Repositori?

Si heu publicat l'article en una revista en accés obert o híbrida (revistes de subscripció amb alguns articles en obert), dipositeu la versió final publicada per la revista versió final de l'autor postprint, sempre i quan l'editorial ho indiqui expressament. Publicar un article en una revista en accés obert (via daurada) no eximeix el dipòsit d'aquest al Repositori (via verda).

Si heu publicat l'article en una revista de subscripció (Elsevier, etc): 

Consulteu la política de l'editor en relació als drets d'autor i així poder complir amb els requeriments en relació a l'accés obert de les agències que financien la vostra recerca. 

Dulcinea i Sherpa-Romeo classifiquen les editorials en 4 colors segons la versió que permeten publicar en obert:

Verd: preprint i postprint o versió de l'editor
Blau: postprint o versió de l'editor
Groc: preprint
Blanc: cap versió

Què recomana la Comissió Europea en relació als drets d'autor?

La Comissió Europea recomana: 

 • L'autor cedeixi els drets d'explotació necessaris per a la publicació de l'article negociant una addenda en el contracte on se li permeti l'autoarxiu de la versió final de l'article.
 • Publicar sota llicències d'accés lliure com ara Creative Commons sempre i quan l'autor tingui els drets d'explotació.

Més informació: 

.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons