Skip to Main Content

Dades de recerca per a doctorands

Beneficis de citar les dades

Les dades de recerca son reconegudes, cada cop més, com a resultats de la recerca primària. Per aquest motiu, son molts els beneficis de citar les dades:

  • Proporciona reconeixement tant a l’autor dels conjunts de dades, com qui els gestionen, i redueix el perill de plagi
  • Permet localitzar i accedir al conjunt de dades amb més facilitat per reproduir o verificar els resultats i afavoreix la reutilització de la recerca
  • Augmenta la transparència i la producció de conjunts de dades de més qualitat
  • Connecta les dades de recerca amb les publicacions associades
  • Facilita l’obtenció de mètriques sobre el seu ús i impacte en la recerca

Es preveu que les agències de finançament les incorporin en els sistemes d'avaluació i reconeixement de la investigació.

Consideracions generals

  • Cada conjunt de dades ha de citar-se de manera independent
  • En el cas que el conjunt de dades no tingui DOI, cal incloure un enllaç permanent
  • En el camp editor, cal indicar repositori
  • El servei de DOI Citation Formatter de DataCite genera les referències bibliogràfiques amb diferents estils de citació.

Estils de citació

Àrea d'estudi Comunicació, Dret, Psicologia, Econòmiques
Elaboració de la cita Cognom, Nom, Cognom, Nom i Cognom, Nom. (Any). Títol  (versió) [Conjunt de dades]. DOI
Exemple Galvão Gomes da Silva, Joana, Kavanagh, David J., May, Jon i Andrade, Jackie. (2020). Data for Say it aloud: Measuring change talk and user perceptions in an automated, technology-delivered adaptation of motivational interviewing delivered by video-counsellor (Version 2.0) [Conjunt de dades]. http://doi.org/10.5281/zenodo.3886459
Més informació APA. How to Cite a Data in APA Style

Podeu consultar més estils de citació.

Àrea d'estudi Econòmiques, Humanitats
Elaboració de la cita Cognoms, Nom, Nom cognoms i Nom cognoms. Títol complet del dataset incloent-hi l’edició o la versió, si s’escau. Any de publicació. Editor i/o distribuïdor. DOI/URL
Exemple Ansolabehere, Stephen, Pamela Ban, and Michael Morse. Precinct-Level Election Data, 2014. Distributed by Harvard Election Data Archive. https://doi.org/10.7910/DVN/B51MPX. UNF:6:PR/uz4ma+Hs0TALYyMzr0w==
Més informació Webster University. Ho to cite datasets in Chicago Style

Podeu consultar més estils de citació.

Àrea d'estudi Multidisciplinari
Elaboració de la cita Cognoms, Inicial., Cognoms, Inicial. (Any). Títol. Versió. Editor. Identificador
Exemple Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., … Bourne, P. E. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data, 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
Més informació DataCite. Cite your data

Podeu consultar més estils de citació.

Àrea d'estudi Ciències, Econòmiques
Elaboració de la cita Cognom i inicials de/dels autor/s Any, Títol, Descripció del contingut, Editor (BBDD, repositori), DOI
Exemple Woods, C, Fernee, C, Browne, M, Zakrzewski, S & Dickinson, A 2018, The potential of statistical shape modelling for geometric morphometric analysis of human teeth in archaeological research, electronic dataset, University of Southampton Institutional Repository, DOI:10.5258/SOTON/404043
Més informació Victoria University. Harvard referencing: data

Podeu consultar més estils de citació.

Àrea d'estudi Enginyeria
Elaboració de la cita Autor, “Títol.” (Data, Any). Distribuït per. DOI/URL
Exemple S. Ansolabehere, M. Palmer, and A. Lee. “Precinct-level election data. V1.” January 20, 2014. Distributed by Harvard Election Data Archive. https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=hdl:1902.1/21919
Més informació IEEE referencing guide (pàg. 8)

Podeu consultar més estils de citació.

Àrea d'estudi Multidisciplinari
Elaboració de la cita Cognoms, Inicial., Cognoms, Inicial i Cognoms, Inicial. (Any). Títol [conjunt de dades]. Editor. Identificador
Exemple Paradís Vilar, S., Goñi, M., Masqué, P., Durán, R., Arjona Camas, M., Palanques, A. i Puig, P., [sense data]. Sediment composition and radiochemical signature in trawled and untrawled flanks of Palamós Canyon, NW Mediterranean [conjunt de dades]. DDDhttp://dx.doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/225679.

Podeu consultar més estils de citació.

Àrea d'estudi Llengua i Lingüística
Elaboració de la cita Nom i cognoms de l’autor, nom. Títol del conjunt de dades. (Versió) Ubicació de l’editor: Nom de l’editor, Data de publicació. Medi de publicació. Data d’accés. DOI/ URL
Exemple Pew Hispanic Center.  Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media. (Data file and code book). Washington, DC: Pew Research Center, 2004. Web. 19 Sep 2011. <http://pewhispanic.org/datasets/signup.php?DatasetID=5>
Més informació Webster University. How to cite datasets in MLA style

Podeu consultar més estils de citació.

Àrea d'estudi Ciències de la Salut
Elaboració de la cita Nom i cognoms de/dels  l’autor/s. Títol del conjunt de dades [conjunt de dades]. Nom institució/Productor: Ubicació física; Any de publicació [Data d’accés]. Disponible a: DOI/URL
Exemple Harrell, F. Dades per a passatgers del Titanic [conjunt de dades]. Vanderbilt University, Departament de Biostatística: Nashville, Tennessee; 2011. [citat el 24 d’octubre de 2014]. Disponible a: http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/pub/Main/DataSets/titanic.txt
Més informació University of Queensland. Vancouver referencing style

Podeu consultar més estils de citació.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons