Skip to Main Content

Dret

Legislació

 • BOE. El "Boletín Oficial del Estado", diari oficial de l'Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis, disposicions i actes d'inserció obligatòria.
 • BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil). Diari oficial de publicació de les entitats mercantils o societats comercials a Espanya. A més, és la font pública de dades disponible amb informació rellevant sobre qualsevol empresa espanyola i disponible per a tots els usuaris.
 • Codis electrònics. Compilacions de les principals normes vigents de l'ordenament jurídic, permanentment  actualitzades: Constitució espanyola, Dret constitucional, Dret administratiu general, Organització administrativa, Funció pública, Seguretat vial transports i comunicacions, Defensa i seguretat, Dret tributari, Dret financer, Dret civil, Dret penal, Dret mercantil, Societats mercantils, Mercats entitats i operacions financeres, Auditoria i comptabilitat, Legislació social, Dret processal, Educació, Sanitat i farmàcia, Esports, Cultura, Energia, Agricultura i alimentació, Comunitats autònomes, Dret urbanístic, Habitatge, Medi ambient.
 • Gazeta. Base de dades que ofereix la col·lecció històrica del Diari Oficial, conté disposicions i notícies publicades als diaris oficials antecessors de l'actual "Boletín Oficial del Estado" des de 1661 fins a 1959.

 

 • Butlletins autonòmics. Els governs autonòmics publiquen les seves lleis i disposicions mitjançant els seus butlletins o diaris oficials respectius.
 • Convenis col·lectius. Legislació laboral autonòmica.
 • DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 • Estatuts d'Autonomia. Accés a les normes institucionals bàsiques de les comunitats i ciutats autònomes espanyoles.
 • Portal Jurídic de Catalunya. El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d’informació que en faciliten la consulta.
 • Red Parlamenta. Lleis aprovades per tots el Parlaments Autonòmics.
 • DOCEX. Base de dades de legislació estrangera mantinguda pel Departament de Documentació Jurídica del CEPC.
 • Documents oficials de la Unió Europea. Documents oficials dels diferents organismes i institucions de la Unió Europea.
 • DOUE (Diari Oficial de la Unió Euopea). Font oficial de Dret  comunitari europeu publicat per l'Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea.
 • EUR-Lex. Portal d'accés al dret de la Unió Europea: DOUE, legislació comunitària, textos preparatoris, jurisprudència, acords internacionals, etc.
 • Procediments legislatius. Per a conèixer el cicle de vida d'una proposta de legislació, des de que s'inicia fins que s'adopta el text definitiu.

   Per a més informació, visita el Centre de Documentació Europea

Jurisprudència

 • Corte Internacional de Justicia. Òrgan judicial principal de l'ONU.
 • Curia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Òrgan que garanteix l'aplicació de la legislació europea s'apliqui i s'interpreti de la mateixa manera a cadascun dels països membres.
 • Sentencias civiles comentadas. Cercador de sentències de dret civil de la Universidad de La Rioja.
 • Tribunal Europeu dels Drets Humans. Màxima autoritat judicial per a la garantia dels drets humans i llibertats fonamentals a tota Europa amb algunes excepcions (Bielorrússia, Kazajistan, Ciutat del Vaticà).
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons