Skip to Main Content

Projecte docent: Eines per a l'elaboració del TFG en educació i treball social

Per què avaluar?

Quan facis la teva cerca, és important trobis informació que sigui fiable i adequada.

És possible que hagis d'utilitzar determinats tipus de fonts, com ara fonts primàries o secundàries, o tipus específics de publicacions periòdiques, com revistes especialitzades. Pot ser que sigui necessari limitar el nombre de fonts que utilitzis. Sovint, les fonts d'Internet entren en aquesta categoria.

En tots els casos, sempre s'ha d'avaluar la informació que inclouràs al teu treball.

Aquest vídeo t'explica per què has d'avaluar la informació abans d'utilitzar-la en el teu treball:

Caldria que evitessis

 • ​​Fòrums i llocs d'intercanvi d'opinions.
 • Pàgines personals, llevat si són de professors universitaris, d'universitats o especialistes reconeguts en la matèria.
 • Blogs, excepte que siguin de persones o entitats molt acreditades.
 • Llocs d'allotjament lliure de continguts sense un control selectiu.
 • Espais d'entreteniment i interacció social.

Font: MARTÍNEZ, L.l. (2013). Cómo buscar y usar información científica, guía para estudiantes universitarios

Adaptació de l'estratègia de cerca

Hauràs de revisar la cerca segons la seva rellevància (si respon a la pregunta d'investigació).

També és possible que a través de l'estratègia de cerca que has fet servir obtinguis molt pocs o massa resultats. En aquestes situacions caldria que revisessis la cerca per tal d'obtenir un major o menor número de resultats però mantenint-ne la rellevància:

Has trobat massa resultats? Has trobat molt pocs resultats?
Utilitza termes més específics del tema Utilitza termes més generals del tema
Busca en camps més reduïts, per exemple, al camp de TÍTOL Busca en camps més amplis (resum, paraules clau, etc.)
Utilitza els operadors booleans AND i NOT per combinar les paraules clau Utilitza l'operador booleà OR per combinar termes sinònims o similars
Aplica límits a la cerca (any de publicació, llengua, matèria, etc.) Utilitza comodins en les paraules clau (*)

Criteris per a l'avaluació de la informació

Criteri Preguntes a fer-se
Autoria
 • Quina persona o entitat és la responsable? Està clarament identificada? Ofereix informació sobre si mateixa?
 • És possible contactar amb ella?
 • Amb quina persona o entitat està relacionada?
 • Quins interessos personals, professionals, institucionals o comercials té?
Audiència
 • A qui es dirigeix la web? A un col·lectiu específic? Al públic en general?
 • El contingut és públics o té accés restringit?
Actualització
 • Quina és la data de publicació de la informació? És recent?
 • La información es troba actualizada?
 • Hi ha algun sistema d'alertes?
Contingut
 • La web és objectiva o respon a algun tipus d'interès?
 • Els continguts són exhaustius?
 • Hi ha publicitat a la pàgina? Qui subvenciona la persona o entitat responsable?
 • La expressió és correcta? Hi ha errors lingüístics?
 • Quina informació inclou (índexs, glossaris, gràfics, taules, imatges, fitxers per a descàrrega, etc.)?
Usabilitat
 • La informació està ben organitzada?
 • És possible fer cerques al contingut?
 • Hi ha versions d'impressió de les pàgines?
 • És possible trobar continguts d'ajuda?
 • El disseny, els textos i les imatges faciliten la lectura?
 • Hi ha el mateix criteri d'estil en totes les pàgines?
Visualització
 • Quins formats de fitxers utilitza? És necessari disposar d'algun programari especial?
Lluminositat

La lluminositat d'una web consisteix en la seva capacitat per remetre a altres pàgines:

 • Hi ha enllaços externs?
 • Els enllaços externs estan actualitzats o n'hi ha de trencats?
Visibilitat
 • Es pot trobar fàcilment en cercadors d'Internet?
 • Quines altres pàgines l'enllacen?
Condicions d'ús
 • Quin tipus d'ús es pot fer dels continguts? Tots els drets són reservats o se'n cedeixen alguns? Hi ha alguna llicència Creative Commons?

EN RESUM...

Font: Universidad de Alicante. Cómo evaluar la información encontrada.

Criteris Preguntes a fer-se
Autoria / Credibilitat
 • Qui és l'autor (persona, empresa o organizació)?
 • La font proporciona cap informació que us porta a creure que l'autor és un expert en el tema?
 • Pertany l'autor a una institució de prestigi?
 • Has vist el nom de l'autor citat en altres fonts o bibliografies?
Precisió
 • Poden els fets o estadístiques verificar-se a través d'una altra font?
 • Basant-vos en el vostre coneixement, la informació sembla correcte? Coincideix amb la informació que es troba en altres fonts?
 • Hi ha errors ortogràfics o gramaticals?
Abast / Rellevància
 • Cobreix la font el vostre tema de manera global o només cobreix  un sol aspecte?
 • En quina mesura la font respon a la vostra pregunta de recerca?
 • La font es considera popular o acadèmica?
 • Són la terminologia i el llenguatge utilitzats fàcils d'entendre?
Vigència / Actualitat (dates)
 • Quan es va crear el material publicat o quan va ser actualitzat per última vegada?
 • Hi ha articles més recents publicats sobre el tema?
 • Estan els enllaços o referències a altres fonts actualitzats?
Objectivitat / Rigor
 • Quin és el propòsit o motiu de la font (educativa, comercial, d'entreteniment, promocional, etc.)?
 • Quin és el públic objectiu - el públic en general?  professionals? estudiants? erudits?
 • Es presenta una visió equilibrada dels diferents punts de vista sobre el tema?
 • L'autor pretenia ser objectiu, però en realitat tracta de persuadir, promoure o vendre alguna cosa?
 • Són fets o dades rellevants que poden rebatre una afirmació omesa?
 • S'utilitza un llenguatge convincente o emocional?
Estil / Funcionalitat
 • El material està ben escrit i organitzat?
 • Conté una taula de continguts i / o índex per facilitar l'ús?
 • Inclou una bibliografia?
 • Conté gràfics, taules, gràfics, il·lustracions, fotografies, mapes, o altres característiques especials que se sumen a la seva utilitat?
 • Si es tracta d'un lloc web, podeu navegar amb facilitat?
 • Si es tracta d'una pàgina web, es trenquen els enllaços?
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons