Skip to Main Content

Projecte docent: Eines per a l'elaboració del TFG en educació i treball social

Vocabulari

Fonts d'informació: tots aquells instruments i recursos que serveixen per a satisfer les necessitats informatives de qualsevol persona, s'hagin creat o no amb aquesta finalitat, i que són utilitzats directament per un professional de la informació com a intermediari entre la font i l'usuari final (Villaseñor Rodríguez,1998).

Infoxicació: excés d'informació que provoca en el receptor incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la. 

Silenci: fenòmen que es produeix en no recuperar informació pertinent a les nostres necessitats informatives. Acostuma a passar quan l'estratègia de cerca és massa específica o les paraules clau no són les adequades.

Soroll: informació apareguda en la llista de resultats d'un cercador o un directori que no està relacionada amb el tema central de la cerca.

Servei d'Obtenció de Documents

Introducció

En iniciar una cerca poden sorgir les primeres dificultats: infoxicació, soroll i silenci documental.

És fàcil infoxicar-se. Trobar un excés d'informació et paralitza, et pot arribar a confondre i a perdre el temps amb resultats d'escàs interès. Segons el número de resultats obtinguts pots trobar soroll o silenci documental. Què fer, doncs? Fàcil, cercar a les fonts d'informació adequades.

Com has vist al vocabulari per font d'informació s'entén qualsevol eina o recurs que ens pot ajudar per satisfer una necessitat informativa.

Per tant, l'objectiu d'aquestes és facilitar la localització i la identificació de documents, i respondre a la pregunta principal del mòdul: on trobo informació?

És necessari seleccionar les fonts d'informació adequades a les teves necessitats informatives. Però primer, has de conèixer les tipologies de fonts d'informació que existeixen.

Classificació de les fonts d'informació segons el grau d'informació que proporcionen

Tenim dos tipus principals segons el contingut que ens ofereixen:

  • Fonts d'informació de contingut primari (també conegudes com a Fonts primàries)

Les fonts d'informació primàries són aquelles que publiquen informació precisa i directa. Els principals tipus de fonts primàries són:

  • Les obres de referència
  • Les monografies
  • Les publicacions periódiques
  • Estadístiques
  • Fonts d'informació de contingut secundari (també conegudes com a Fonts secundàries)

Les fonts d'informació secundàries són documents que contenen informació sobre les fonts primàries. Són eines de referència que no ofereixen coneixements nous però faciliten l'accés a les fonts primàries. Els principals tipus de fonts secundàries són:

  • Les bibliografies
  • Els catàlegs de les biblioteques
  • Les bases de dades

 

Font: Gallego Lorenzo, J. i Juncà Campdepadrós, M. (2009). Fonts d’informació. UOC.

 

QUADRE RESUM        

                                                                  

 

Què necessito i on busco?

En funció del tipus d'informació que necessitis, seleccionaràs una font d'informació o una altra:

 

Què necessito?

On busco?

Manuals, monografies i Treballs Finals de Grau i Màster CercaTot (catàleg bibliogràfic de la UdL) i CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) i repositoris
Dades estadístiques Base de dades: EUROSTAT, INE i IDESCAT
Articles científics Bases de dadesCercaTot (catàleg bibliogràfic de la UdL)
Articles tècnicoprofessionals Dialnet, Indices CSIC
Dades oficials actualitzades Pàgines web d'organismes oficials (Generalitat de Catalunya)

En l'apartat Recursos de la biblioteca repassarem tots els recursos d'interès en l'ambit de les enginyeries i les TIC.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons