Skip to Main Content

Enginyeria de l'energia i sostenibilitat

Principals bases de dades

ETDEWEB

Informació sobre l'impacte medi ambiental de la producció i utilització de l'energia. Tracta els següents temes: canvis climàtics, política energètica, energia nuclear, carbó, hidrocarburs i energies renovables, tecnologies, etc. Conté registres bibliogràfics i pàgines a text complet.

GreenFILE

Base de dades gratuïta que recull informació sobre les investigacions realitzades sobre l'impacte humà al medi ambient. La col·lecció inclou documents sobre l'escalfament global, la contaminació, els edificis ecològics, l'agricultura sostenible, l'energía renovable, el reciclatge, etc. Proporciona els registres bibliogràfics d'uns 295.000 documents i ofereix accés al text complet de gran part d'aquests.

GreenDatabase.org

Principal recurs de disseny d'edificis verds i productes per a la construcció sostenible del Regne Unit.

AENORmás. Buscador

Accés al text complet de les normes UNE vigents via Internet. També ofereix la referència de les normes anul·lades i substituïdes.

Emerald Insight

Portal de revistes que facilita l'accés a uns 35.000 articles a text complet. Cobertura temàtica: fonamentalment les disciplines relacionades amb l'organizació i gestió d'empreses (estratègia; direcció; gestió de la informació; gestió del comerç i recursos humans) i també amb l'Enginyeria i la Tecnologia.

CABI: CAB Abstracts and Global Health

Base de dades especialitzada en agricultura, veterinària, forestals, salut i nutrició humana, i gestió i conservació de recursos naturals, que conté referències bibliogràfiques i resums d'articles apareguts en més de 9.000 revistes internacionals.
Actualizació: Setmanal

Web of Science

És una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinars de l'Institut for Scientific Information (ISI): articles de revistes, patents, actes de congressos, dades químiques, eines d'avaluació i anàlisi de la informació publicada (factor d'impacte i índex d'immediatesa), recursos de gestió bibliogràfica i recursos web.

SCOPUS

Base de dades bibliogràfica produïda per Elsevier que recull gairebé 14.000 publicacions d'unes 4.000 editorials internacionals. Permet la recerca simultània (opcional) a pàgines web de servidors científics (uns 180 milions provinents del cercador Scirus) i a patents de les oficines americanes i europees. Les disciplines que cobreix són: química, física, matemàtiques, enginyeria, etc.

Nature

Accés al text complet de 21 de les revistes publicades per Nature Publishing Group. L'abast temàtic és ciència, amb especial èmfasi en biologia i medicina.

Journal of visualized experiments (JoVE)

Els seus articles publiquen tècniques experimentals en format visual, a més del text del protocol, amb la finalitat d'augmentar la productivitat, la reproductibilitat i la visibilitat de la investigació científica. Aquesta secció, enfocada a la publicació de la recerca, es divideix en les subseccions: Behavior, Chemistry, Genetics, Biochemistry, Developmental Biology, Immunology and Infection, Bioengineering, Engineering, Medicine, Biology, Environment, Neuroscience, Cancer Research. Els articles de recerca (entre 60 i 70 nous cada mes) s'indexen a PubMed/Medline, Scopus, Web of Science, ChemAbstract i Scifinder i, segons el Journal Citation Reports, l'any 2018 va tenir un factor d'impacte de 1.108.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons