Skip to Main Content

Enginyeria de l'energia i sostenibilitat

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Normes

AENOR. Accedeix al text complet de les normes UNE vigents. També ofereix la referència de les normes anul·lades i substituïdes

CTE. Código Tècnico de la Edificación. Marc normatiu amb les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

EHE-08. Instrucción Española del Hormigón Estructural. Normativa espanyola sobre càlcul i seguretat a les estructures de formigó.

INSSBT. Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Accés a les normativa nacional, europea, normes OIT, guies tècniques del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), i també a butlletins oficials i a normativa general bàsica.

Normativa de Arquitectura, Vivienda y Suelo (Ministerio de Fomento)

Patents

Programaris i aplicacions

  • Autocad. Programari reconegut a nivell internacional per les seves àmplies capacitats d'edició, que fan possible el dibuix digital de plànols d'edificis o la recreació d'imatges en 3D; és un dels programes més usats per arquitectes, enginyers, dissenyadors industrials i altres.
  • Custic. Programari per a empreses de consultoría ambiental que permet avaluar la contaminació sonora i el soroll: impacte ambiental del soroll, contaminació acústica, gestió ambiental del soroll i de la contaminació acústica en general.
  • Descar. Programari per a empreses de consultoria ambiental que permet avaluar la dispersió de contaminants a l'aigua: impacte ambiental, auditoria mediambiental i gestió ambiental en general.
  • Disper. Programari per avaluar la contaminació atmosfèrica al medi ambient: impacte ambiental, enginyeria ambiental, auditoria mediambiental i gestió ambiental en general.
  • Cype. El programari de CYPE abasta tres àrees fonamentals en l'elaboració del projecte: disseny i anàlisi estructural (CYPECAD, CYPE 3D, Murs pantalla, Marc), disseny i càlcul d'instal·lacions (Infraestructures urbanes, CYPECAD MEP, CYPETHERM, CYPELEC), gestió d'obres i documentació de projecte (Generador de preus, Memòries CTE, Llibre de l'edifici, Estudi de rehabilitació energètica d'edificis, Plecs de condicions, Arquímedes i control d'obra, Estudis de seguretat i salut).
  • OpenStudio és un conjunt de aplicacions de programari lliure i de codi obert per l'anàlisi  energètic que s'utilitza en la construcció. Les aplicacions OpenStudio s'executen en plataformes Microsoft Windows, Macintosh i Linux. La seva aplicació principal és un complement per SketchUp, que permet als enginyers veure i editar models 3D per al programari de simulació EnergyPlus.
  • Revit. Creat pel modelat d'informació de construcció. Els programes BIM de Revit inclouen funcions per a disseny arquitectònic, enginyeria MEP, enginyeria d'estructures i construcció, i també admet un procés de disseny col·laboratiu multidisciplinar.
  • TCQ. Programari per a la construcció format per un conjunt d'aplicacions informàtiques per a donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. Permet interactuar amb les plataformes de modelatge BIM per a poder realitzar pressupostos a través de l'extracció de dades dels models que desenvolupen els projectistes​.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons