Skip to Main Content

Feminisme sense excuses: La dona i els mitjans de comunicació

La Ciutat de les dames : ciutat i ciutadania

La Mujer y la prensa : desde el siglo XVII a nuestros días

Guía de intervención ante la publicidad sexista

Women and creativity : a psychoanalytic glimpse through art, literature, and social structure

L'Observatori de les dones

Davant la creixent sensibilitat de moltes entitats i de la població en general envers les pràctiques sexistes en l’àmbit comunicatiu, l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació ha creat el recurs Eina per a una comunicació no sexista per actuar tant preventivament com reactivament davant les demandes d’una ciutadania cada cop més activa i crítica en relació amb aquest tema.

Tractament pejoratiu

Diversos estudis indiquen que el tractament pejoratiu de les dones, els estereotips sexistes i la discriminació a través del llenguatge o de la imatge són conceptes i nocions difícils d’identificar i d’objectivar a causa dels múltiples factors socials i culturals que els condicionen i constaten també que la legislació i la jurisprudència sobre aquesta qüestió no estan prou desenvolupades perquè es puguin aplicar operativament d’una manera fàcil i normalitzada.

Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual

La discriminació envers les dones en l'àmbit audiovisual afecta més de la meitat de la població. Sovint ve acompanyada i agreujada per altres factors com poden ser la classe social, l'ètnia, la cultura, l'edat, la salut i l'orientació sexual i emocional, que afegeixen elements específics de discriminació. En la societat, s'ha pres com a referent la masculinitat en la construcció

Decàleg per a una millor representació de les dones en els mitjans de comunicació

Representar les dones tenint en compte la seva diversitat i evitar caure en les construccions de la feminitat estereotipades i poc diverses.

Fer visibles les aportacions de les dones en tots els àmbits. Visibilitzar i representar les dones com a expertes.

Diversificar els rols associats a la masculinitat i la feminitat i mostrar altres possibilitats identitàries.

Evitar l’ús del cos de les dones com a objecte de reclam.

Evitar la vinculació entre cos saludable i cànon estètic, i afavorir la representació de cossos diversos.

Trencar amb la naturalització de les dones com a víctimes.

Tractar la violència masclista com una violació dels drets humans i fer un tractament informatiu acurat de la violència masclista.

Utilitzar el llenguatge inclusiu.

Tenir en compte que el masclisme i el sexisme són un fenomen estructural.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons