Skip to Main Content

Samuel Gili Gaya: la pedagogia incontestable: Tesis Doctorals

Neus Vila i Rubio

Neus Vila i Rubio actualment és la  Vicerectora d'Estudiants de la Universitat de Lleida, Investigadora principal del Grup de Recerca Samuel Gili Gaya de Llengua i Literatura, la seva Tesi Doctoral, dirigida pel doctor Victor Siurana, es va fonamentar en l'estudi biogràfic i introducció en l'obra lingüística del gramàtic, lingüísta i lexicògraf, Gili i Gaya. 

Samuel Gili Gaya: Estudio biográfico e introducción a su obra lingüística de Mª Nieves Vila Rubio.  Dirigida por el doctor Víctor Siurana Zaragoza. Facultat de Filología. Secció de Filología HIspànica. Estudi General de Lleida. Universitat de Barcelona. Octubre de 1991

La Tesi s'estructura principalment en dues parts: la primera correspont a l vida d'en Samuel Gili i Gaya i la segona se submergeix en l'estudi de la seva obra lingüística més important. 

<<  Com a integrant de l’Escola Espanyola de Lingüística, Gili Gaya abastà àmbits com la filologia, la lingüística, la crítica i la història literària, així com també la pedagogia. Dins d’aquests camps, la seva dedicació es va repartir entre la llengua castellà i la llengua catalana>> (Neus Vila)

Tesi Doctoral d'Olalla Martínez Oronich

Dirigida per la Doctora Neus Vila i Rubio, la Tesi Doctoral d'Olalla Martínez Oronich, intitulada <<La influencia de la ideas lingüísticas de Samuel Gili Gaya en obras gramaticales españolas>>, reconeix l'important paper que la labor gramatical d'aquest autor té encara avui en l'evolució de l'estudi de la gramàtica castellana.

Grup de Recerca Samuel Gili i Gaya

L'objectiu d'aquest grup és el d'omplir un buit en la historiografia de la lingüística espanyola: L'estudi de la inabastable aportació filològica de Samuel Gili Gaya.

Tesi Doctoral de Margarita Freixas Alás

Las Autoridades en el primer Diccionario de la Real Academia Española

Dirigida por José Manuel Blecua Perdices. Departament de Filología Española Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat. Bellaterra, Juny de 2003.

L'autora cita a Samuel Gili i Gaya en diverses ocasions, destacant així la importància de l'estudiós en la llengua castellana.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons