Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Accés obert a la producció científica

Drets d'autor

Els  drets d'autor són un conjunt de drets que s'assignen a l'autor pel fet de crear una obra, publicada o no. Aquests drets poden ser morals o patrimonials:

  • Drets morals (atribució), que inclouen el reconeixement de l'autoria i el dret a la integritat de l'obra. Són irrenunciables i intransferibles. La forma més habitual de violació d'aquest dret és el plagi.
  • Drets patrimonials (o d'explotació), que poden ser cedits a tercers i tenen una vigència temporal. Inclouen la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

La norma principal que regula la propietat intel·lectual és el text refós de la Llei de propietat intel·lectual aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i les modificacions posteriors.

Cessió dels drets patrimonials (o d'explotació)

L'autor d'una obra té la possibiliat de cedir a altres persones els drets patrimonials (o d'explotació) de la seva obra. Aquesta cessió pot fer-se a l'editor o als lectors. 

Cessió a l'editor 

La cessió a l'editor pot fer-se de manera exclusiva o no. 

  • Si la cessió és exclusiva, l'editor obté els drets d'explotació complets de l'obra durant un termini determinat per la legislació de propietat intel·lectual vigent a cada país. En aquest cas, l'autor no pot realitzar posteriorment cap ús de la seva obra llevat de tenir autorització prèvia de l'editor.
  • Si la cessió és no exclusiva, el contracte que l'autor signa amb l'editorial estableix les condicions d'explotació de l'obra entre l'autor i l'editor. Hi ha models de contractes que l'autor pot utilitzar per establir quins drets de reproducció o distribució de l'obra cedeix a l'editor i quins conserva. 

Cessió als lectors 

La cessió a usuaris o lectors es fa a través de les llicències d'ús on l'autor indica quins drets es reserva i quins cedeix. Les més conegudes són les llicències Creative Commons, tot i que n'hi ha d'altres i l'autor sempre pot establir els termes de la llicència, indicant quins drets es reserva, vigència temporal i àmbit geogràfic. 

Llicències Creative Commons

Les llicències són textos legals per a la protecció i reconeixement de drets, on l'autor determina les condicions sota les quals cedeix alguns drets sobre la seua creació —reproducció, distribució, transformació— a tercers. S'inclouen al moviment copyleft "Alguns drets reservats".

Permeten: Ampliar els drets a terceres persones en les condicions que l'autor determina. Qualsevol dels usos no permesos pot ser autoritzat expressament per l'autor o titular dels drets, de la mateixa manera que en el model de drets d'autor tradicional.

Hi ha diferentes models de llicències en funció dels usos que es volen autoritzar i les seves combinacions:​

Reconeixement (BY): Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació   d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
Reconeixement - No Comercial (BY-NC): Es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n faci un ús   comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra amb finalitats comercials.
Compartir Igual (BY-NC-SA): No es permet un ús comercial de l'obra orginal ni de possibles obres derivades, la   distribució de les quals ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
 Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada (BY-NC-ND): No es permet un ús comercial de l'obra original   ni la generació d'obres derivades.
Reconeixement - Compartir Igual (BY-SA)Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la   distribució de les quals ha de fer-se amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Reconeixement - Sense Obra Derivada (BY-ND): Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació  d'obres       derivades.

La llicència CC0 permet que l'autor atorgui a la seva obra el caràcter de domini públic ( copiar, modificar, distribuir l'obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb  finalitat  comercial, sense demanar cap mena de permís). 

Per a més informació podeu consultar la pàgina de Creative Commons.

Creació d'una llicència

Cercar documents amb llicència CC

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons