Skip to Main Content

Com trobar informació en l'àmbit del CAFIV

Scopus

Scopus és una base de dades de referències bibliogràfiques i cites, produïda per Elsevier. Dona accés a una col·lecció molt àmplia de literatura científica revisada per parells (peer reviewed): Life Sciences, Health Sciences, Physical Sciences i Social Sciences. També proporciona eines de mesura i avaluació de la producció científica per a investigadors.

Quan accediu a Scopus la cerca que apareix seleccionada per defecte a la pàgina principal és Document search o cerca d'articles:

 1. Trobareu un calaix de cerca i la possibilitat d’escollir en quin camp realitzar la consulta.
 2. Podeu afegir tants criteris de cerca com siguin necessaris i combinar els diversos camps amb operadors booleans a través del botó afegir camp.
 3. També podeu limitar la cerca per data, tipus de document o tipus d'accés.

La pàgina de resultats de Scopus està dividida en diverses seccions que ens permeten manejar els resultats:

 1. Podem editar la cerca, guardar-la o crear una alerta.
 2. Podem refinar els resultats mitjançant aquests paràmetres així com cercar dins dels resultats.
 3. Llistat complet de resultats que compleixen els criteris de cerca que hem indicat. Des d'aquí podem consultar les dades de la publicació (títol, autor, any, revista, número de cites rebudes).
 4. Des del menú de la part superior, podem ordenar els resultats, exportar-los, etc.

Per accedir al registre d'un document, només cal clicar sobre el títol a la pantalla de resultats.

 1. Des d'aquí podem accedir al text complet, guardar, exportar, imprimir o enviar per correu-e aquest registre concret.
 2. Informació bibliogràfica: títol, autors, afiliació, dades de publicació, resum i paraules clau.
 3. Referències bibliogràfiques del document. Si estan incloses a Scopus, trobarem l'enllaç als registres.
 4. Mètriques.
 5. Cites rebudes i documents relacionats.

 

Web of Science

Web of Science és una plataforma que ofereix la possibilitat de fer cerques a tot el contingut de les bases de dades multidisciplinars de l'Institut for Scientific Information (ISI): articles de revistes, patents, actes de congressos, dades químiques, eines d'avaluació i anàlisis de la informació publicada (factor d'impacte i índex d'immediatesa), recursos de gestió bibliogràfica i recursos web.

Per fer una cerca simple a Web of Science (WoS):

 1. Seleccioneu la Base de Dades on vulgueu fer la cerca.
 2. Escriviu els termes de cerca i el camp en el que voleu cercar (podeu utilitzar operadors booleans per combinar més d'un camp).
 3. Podeu definir el període cronològic que us interessi.
 4. Podeu restringir la cerca a un o diversos índexs de cites concrets (per defecte apareixen tots seleccionats).

 

Es recomanable fer les cerques temàtiques pel camp Tema, ja que engloba els camps Título, Abstract i Descriptores.

 

Des de la pàgina de Resultados podeu:

 1. Fer una cerca dins els resultats obtinguts i refinar la cerca pels paràmetres que s'ofereixen: matèria, autor, publicació font, tipus de document, llengua, etc.
 2. Veure el llistat complet de resultats que compleixen els criteris de cerca que heu indicat. Des d'aquí podeu consultar les dades de la publicació (títol, autor, dades de la revista, any, número de cites rebudes). Des del menú de la part superior, es poden ordenar els resultats, exportar-los, etc.

Feu clic al títol d’una entrada per visualitzar-ne el registre complet:

 1. Des d'aquí podeu accedir al text complet, guardar, exportar, imprimir o enviar per correu-e aquest registre concret.
 2. Informació bibliogràfica: títol, autors, dades de publicació, resum, paraules clau, informació de l'autor, etc. En cas que estiguin disponibles, enllaça als perfils ResearcherID i ORCID dels autors.
 3. Proporciona informació sobre la posició que ocupa la revista al Journal Citation Reports (JCR).
 4. Informació relativa a les cites rebudes per l'article.
 5. Bibliografia del document.

 

Dialnet Plus

Dialnet Plus és un portal bibliogràfic que dóna visibilitat a la literatura científica d'àmbit hispà i portuguès. Tot i que el projecte integra principalment revistes, inclou diversos tipus de documents com articles de monografies col·lectives, tesis doctorals, llibres, etc.

A Dialnet podeu:
- Consultar els sumaris de les revistes.
- Accedir al text complet dels articles que té allotjats o als que enllaça a través d'una pàgina externa.
- Exportar els resultats de les vostres cerques a un gestor bibliogràfic.
- Donar-vos d'alta per rebre alertes informatives i guardar les vostres cerques.

A la pàgina d'inici, seleccioneu Buscar de la barra de navegació de la part superior. 


Abans de realitzar la cerca, desplegueu les diferents opcions que el sistema ofereix (Opciones avanzadas), i seleccioneu Artículos de revistas. Introduïu els termes de cerca i acoteu, si voleu, pels diferents camps que ofereix.

Un cop feta la cerca, el sistema mostra la pantalla amb els resultats. A la part esquerra, apareixen tota una sèrie de filtres que ens permeten acotar la cerca.

Al costat de cada paràmetre trobem un número que ens indica el nombre de documents vinculats a aquesta categoria.

 

A cada referència podem trobar la informació següent:

 • Títol: títol i subtítol del document.
 • Autor: mostra l'autor o autors del document. Si hi cliquem, enllaçarem amb la pàgina de l'autor a Dialnet.
 • Font: indica les dades corresponents a la publicació del document.
 • Altres enllaços: mostra diferents tipus d'enllaços, tot depenent de la informació de la qual disposi el sistema:
  • Resum: obre una pantalla amb el resum del document.
  • Text complet: obre un arxiu amb el text complet del document.

ÍnDICEs CSIC

ÍnDICEs CSIC conté les bases de dades bibliogràfiques ICYT, ISOC i IME que contenen la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. Fonamentalment, recullen articles de revistes científiques, i, de manera selectiva, actes de congressos, sèries, compilacions, informes i monografies.

A la pàgina d'inici, seleccioneu Documentos de la barra de navegació de la part superior. La cerca que us apareix per defecte és la Búsqueda simple.

A la caixa de cerca introduiu les paraules clau o termes de cerca. Aquesta opció de consulta està orientada a cerques temàtiques, per la qual cosa el sistema us mostrarà els registres on els termes triats aparareguin als camps: Matèria, Títol del document i Resum.

En aquesta cerca no s'inclouen els camps Autor i Títol de revista.

A la pàgina d'inici, seleccioneu Documentos de la barra de navegació de la part superior i després Búsqueda avanzada.

 

Aquesta opció permet seleccionar el camp o els camps en els que es farà la cerca i delimitar-la mitjançant els operadors booleans més comuns: intersecció (Y), suma (O) i resta (NO). L'operador que actua per defecte és Y, però pot canviar-se per O o NO a través de la selecció del menú desplegable.

Tots els tipus de cerca generen una taula de resultats que podem ordenar, de forma ascendent o descendent, per criteris de: Rellevància, Any, Autor i Títol de revista. A la part esquerra, apareixen tota una sèrie de filtres que ens permeten acotar la cerca. Aquests filtres es poden canviar des de Seleccionar facetas.

Amb l'opció de visualització Breve el llistat presenta les dades del títol original, autors, any de publicació del document i revista. Si cliquem sobre el títol podem visualitzar tota la informació disponible de cada registre.

A més, si cliquem sobre els autors i sobre el títol de la revista, s'activen hiperenllaços que llancen noves cerques.

Al clicar damunt del títol accedim a tota la informació disponible de cada registre: títol, autor(s), filiació, resums, notes, paraules clau d'autor, etc.

 • A la pantalla de resultats, la icona que apareix al costat del títol , ens enllaça al text complet del document.
 • Quan entrem en un registre, al costat del títol de la revista, la icona ens indica que els seus continguts estan disponibles en accés obert al lloc web de la revista.

SciFinder-n

SciFinderⁿ és una eina de descoberta de Chemical Abstracts (CAS) que permet als científics i investigadors realitzar la recerca en menys temps.
Des de SciFinderⁿ es pot accedir a informació sobre compostos, independentment de la seva naturalesa, com ara: vacunes, proteïnes, principis actius, aliatges, pesticides, medicaments, polímers, etc.
Ofereix informació bibliogràfica (articles de revista, patents, informes tècnics, etc.) i, a més, també permet cercar compostos per estructures i reaccions.

 Per accedir per primer cop, cal registrar-se a través d'aquest enllaç.

Permet obtenir la informació científica fiable i actualitzada publicada a revistes científiques, patents, tesis, etc. SciFinder proporciona informació sobre els primers estadis de la investigació a través dels assajos clínics combinada amb la cobertura proporcionada per Chemical Abstractsplus i MEDLINE. Permet accedir al text complet dels articles en aquells casos en que la universitat hagi subscrit els recursos.

Es pot fer una cerca simple o una d'avançada:

SciFinder-n cerca referencies

L'avançada permet cercar per autor (primer el cognom), revista o organització (per exemple, una farmacèutica o una universitat).

SciFinder-n ordena els resultats segons rellevància (es pot canviar per vegades citat, el més nou o el més antic) i permet filtrar-los segons diferents conceptes: rellevància (best, good, fair), tipus de document (journal, patent, review, conference...), idioma, any de publicació, autor/a, organització, nom de la revista, concepte (llenguatge controlat), base de dades i cerca en els resultats (text lliure).

També es poden descarregar els resultats, enviar-los per correu electrònic i guardar la cerca (amb l'opció d'establir alertes per nous resultats).

Dins de la referència, hi ha l'opció de veure el text complet, veure sobre quines substàncies i reaccions tracta el resultat i per qui ha estat citat.

Food Science & Technology Abstracts (FSTA)

Food Science & Technology Abstracts (FSTA) és una base de dades bibliogràfica d'àmbit mundial sobre ciència, tecnologia i química alimentària, nutrició i salut humana, biotecnologia i toxicologia. Buida prop de 1800 revistes especialitzades, monografies, conferències, tesis, patents, legislació, etc. publicats en unes 40 llengües.

1. Búsqueda básica. Aquest tipus de cerca permet:

 • Fer cerques generals, sense especificar-ne cap camp de cerca concret.
 • Seleccionar límits a la cerca fent un clic a l'opció "Límites": Full text, latest update, journal article i publication year.

2. Buscar referencia. És útil si busquem un document concret del qual en sabem algunes o totes les dades (autor, títol de l'article, títol de la revista, etc.)

3. Herramientas de búsqueda. Aquest tipus de cerca permet:

 • Trobar el terme del tesaurus de FSTA que es correspon millor amb el terme de cerca definit per l'usuari (Asignar término).
 • Consultar i fer cerques directament des del tesaurus de FSTA (Tesaurus), afegint els termes generals i específics del terme de cerca triat (Ampliar).
 • Veure possibles contextos d'ús d'un terme a la base de dades (Índice permutado).
 • Consultar notes relatives a l'ús d'un terme del tesaurus de FSTA (Nota de alcance).

4. Campos de búsqueda. Permet definir a quins camps del registre es vol cercar un terme i fer cerques utilitzant l'índex de termes de FSTA (Mostrar índices).

5. Búsqueda avanzada. És semblant a la búsqueda básica, permet seleccionar els camps de palabra clave, autor, título o revista per fer la cerca.

6. Búsqueda multicampo. Permet combinar camps de cerca en funció de les dades bibliogràfiques de què disposem.

L'historial de cerca permet:

 • Guardar les cerques fetes
 • Accedir a cerques guardades en sessions anteriors i tornar-les a utilitzar
 • Generar alertes de nou documents
 • Combinar cerques

Es recomana crear un compte personal el primer cop que s’accedeix a FSTA i identificar-se a l’inici de cada sessió per poder:

 • Guardar cerques i/o historials per tornar-los a utilitzar.
 • Crear alertes de nous documents.
 • Emmagatzemar referències d’interès a les carpetes de Mis proyectos.
 • Fer anotacions d’ús personal a les referències.

PubMed

PubMed és una base de dades produïda per la National Library of Medicine (EUA). Conté uns 20 milions de referències d'articles mèdics publicats en 4.600 publicacions en sèrie de l'àmbit de la biomedicina i la biotecnologia, especialment dels EUA i altres 70 països.

Podeu consultar més informació a la biblioguia de la nova versió de PubMed.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons