Skip to Main Content

Com trobar informació en l'àmbit del CAFIV

Aranzadi Instituciones

Aranzadi Instituciones és una base de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia jurídica. Conté legislació europea, estatal i autonòmica (vigent i consolidada), convenis col·lectius, iniciatives legislatives, resolucions d’òrgans de l’Estat, entre altres.

S'actualitza diàriament. Hi trobem legislació referenciada des de 1930 i a text complet des de 1978, i jurisprudència des de 1979.

Què cercar

Disposicions autonòmiques
Lleis orgàniques, lleis ordinàries, normes amb rang de llei, reials decrets-llei, reial decrets legislatius, etc.

Disposicions estatals
Lleis ordinàries, decrets legislatius, reglaments, etc.

Disposicions europees

 • De caràcter obligatori: reglaments, directives i decisions
 • De caràcter no obligatori: recomanacions i dictàmens

D'àmbit autonòmic
Les disposicions legislatives d'àmbit autonòmic es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Així doncs, el DOGC és el mitjà de publicació oficial de les lleis de Catalunya i de les normes, les disposicions de caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes, les notificacions, els anuncis i els altres actes del Govern i de l’Administració de la Generalitat, així com d’altres organismes o administracions públiques, i particulars, quan així estigui previst a l’ordenament jurídic.

El DOGC apareix diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions separades en català i en castellà.

D'àmbit estatal
Les disposicions legislatives d'àmbit estatal es publiquen al Boletín Oficial del Estado (BOE). Per tant, El BOE és el mitjà de publicació de les lleis, disposicions i actes d'inserció obligatòria. Al BOE es publiquen:

 • Les disposicions generals dels òrgans de l'Estat i els tractats o convenis internacionals.
 • Les disposicions generals de les Comunitats Autònomes, segons els Estatuts d'Autonomia i les normes amb rang de llei dictades per al seu desenvolupament.
 • Les resolucions i actes dels òrgans constitucionals de l'Estat, segons les seves lleis orgàniques.
 • Les disposicions que no siguin de caràcter general, les resolucions i actes dels departaments ministerials i altres òrgans de l'Estat i Administracions públiques, quan una llei o real decret així ho indiquin.
 • Les convocatòries, citacions, requisitoris i anuncis quan una llei o un real decret ho estableixi.

D'àmbit europeu
Les disposicions legislatives d'àmbit europeu es publiquen al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Com cercar

Per fer una cerca cal que seleccioneu al menú superior el tipus de document Legislación. Tot seguit, ompliu els camps de cerca amb la informació que tingueu i feu un clic a buscar. Tingueu en compte que hi ha diversos tipus de camps de cerca diferents:

 • Texto: qualsevol paraula, expressió, frase... Es pot delimitar amb operadors*.
 • Título: propi de la norma. Per exemple: Código de comercio, etc.
 • Voces: conceptes jurídics que es poden seleccionar a través d'un índex.
 • Rango: es poden seleccionar a través d'un índex. Per exemple: Decreto-ley, Ley orgánica, etc.
 • Número de disposición: format número/any (amb tots els dígits).
 • Fecha: interval o data fixa.
 • Órgano: emissor de la norma/precepto.
 • Boletín: es pot seleccionar a través d'un índex allà on s'ha publicat.
 • Número de boletín: format número/any. Per exemple: 126 2004.
 • Excluir derogadas: si ho seleccionem, les elimina de la cerca.

 

* Operadors de cerca: La base de dades permet l'ús d'operadors lògics ( .Y.O, .NO.P). Se'n poden utilitzar un o més d'un. Els parèntesis permeten agrupar diversos termes dins d'una cerca. També es poden utilitzar els operadors de truncament per substituir a un o diversos caràcters (*?)

 

Captura de pantalla: setembre 2020

Com a resultat de la cerca, obtindreu una llista de resultats que podeu refinar:

 1. Podeu fer una cerca dins dels resultats o fer-ne una de nova.
 2. Podeu filtrar els documents pel seu àmbit (internacional, comunitari, estatal, autonòmic, etc.) i àrea.
 3. La llista proporciona un enllaç directe al text complet de cada document.
 4. Color de les banderes:
 • Verd: Disposició en vigor.
 • Roig: Disposició derogada.
 • Groc: Disposició derogada en part.
 • Blanc: Disposició publicada, però no en vigor (vacatio legis).
 • Blau: Projecte de llei aprovat.

Captura de pantalla: setembre 2020

Dins d'un resultat s'hi poden trobar diferents pestanyes que ajuden a la comprensió de la norma:

 • Texto: índex de continguts del text, amb enllaços a cada part. Aquesta pestanya es visualitza amb la norma al costat.
 • Versiones: en cas que n'hi hagi, es mostraran les diferents versions amb l'opció de comparar els canvis. Aquesta pestanya es visualitza amb la norma al costat.
 • Historia de la norma: dins d'aquest apartat es pot trobar enllaços a normatives relacionades:
  • Normativa que ha afectado a esta norma: Disposicions posteriors que la desenvolupen o complementen.
  • Normativa afectada por esta norma:Disposicions anteriors que queden modificaques, derogades, etc. per aquesta norma.
  • Normativa desarrollada o complementada por esta norma: Disposicions anteriors que ha complementat aquesta norma.
 • Bibliografía: materials que poden complementar l'estudi d'aquesta norma.
 • Voces: conceptes jurídics dels que tracta aquesta norma.
 • Notas de redacción: en cas que n'hi hagi alguna.
 • Rectificaciones: en cas que n'hi hagi alguna.

Altres icones que ens poden ajudar mentre consultem la norma són les següents:

 1. Notas de vigéncia.
 2. Si les correccions están incorporades al text de la disposició.
 3. Cerca de paraules dins del text.
 4. Exportar: Imprimir / guardar / enviar per correu electrònic.
 5. Crear una alerta.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons