Skip to Main Content

Com trobar informació en l'àmbit del CAFIV

L'estadística és una ciència que treballa amb dades numèriques. Per tant, es pot aplicar en qualsevol disciplina del coneixement per explicar esdeveniments. És a dir, s'utilitza quan cal tenir dades que ens puguin ajudar a extreure conclusions respecte al fenomen objecte d’estudi.

Per això, s'aplica tant en les ciències físiques i experimentals com en les socials i humanístiques: medicina, economia, biologia, física, sociologia, política, medi ambient, demografia, negocis, esport... 

Institut d'Estadística de Catalunya

FAOSTAT

FAOSTAT
Base de dades sobre alimentació i agricultura de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). Proporciona accés lliure a dades de més de 245 països i 35 regions, des de 1961 fins a l’any més recent disponible. Podeu trobar informació sobre conreus, valor de la producció agrícola, preus al productor (anuals i mensuals), índexs comercials, etc.

EUROSTAT

​Eurostat és l'oficina estadística de la Unió Europea situada a Luxemburg. La seva missió és proporcionar estadístiques de qualitat per a Europa. Hi podreu consultar dades de l’estructura de les explotacions, horts, i vinyes; preus agrícoles i índexs de preus; agricultura ecològica; comerç internacional; pesca; indústria, etc.

DataComex (comerç)

INE

​L'Institut Nacional d'Estadística (INE) és un organisme autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, adscrit al Ministerio de Economía, Indústria y Competitividad. Al seu lloc web s'ofereix una gran quantitat d'informació estadística de lliure accés sobre nombrosos àmbits com l'economia, l’agricultura, la ramaderia i el medi ambient, entre altres, i en diversos formats: taules de resultats, sèries temporals, notes de premsa, publicacions divulgatives i especialitzades, etc.

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

IDESCAT

undefined​L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. La seva missió és proveir d’informació estadística rellevant i d’alta qualitat i coordinar el Sistema estadístic de Catalunya.
Podeu trobar-hi, entre altres dades, l'estadística de l'estructura de les explotacions agràries i el cens agrari, i podeu accedir a la informació de l’Anuari estadístic de Catalunya referent al sector agrari, a agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons