Skip to Main Content

Com trobar informació en l'àmbit del CAFIV

1. Elecció de les paraules clau

 • Identifiqueu els conceptes o les idees principals i tria els termes que millor els representen. Elimina conceptes poc rellevants o massa generals.
 • Busqueu termes alternatius: sinònims o altres termes relacionats de contingut més ampli o específic, termes en altres llengües, variants gramaticals o paraules derivades. Podeu utilitzar diccionaris i enciclopèdies per a comprovar si hi ha paraules alternatives o sinònimes. 
 • Quan trobeu una referència bibliogràfica que sigui particularment important, podeu comprovar quines paraules clau se li han assignat i les podeu utilitzar en una cerca posterior.

  A mesura que aneu fent cerques bibliogràfiques, cal que aneu adaptant les paraules clau utilitzades.

 

  El mapa conceptual és una taula que es pot usar per organitzar les diferents paraules clau i que pots ajudar a entendre les relacions entre elles.

Concepte Paraules clau Sinònims /
Termes relacionats
Traducció a
altres llengües
Concepte 1      
Concepte 2      
Concepte ...      

2. Contextualitzar el tema

Un cop hagueu identificat algunes paraules clau, el següent pas és trobar informació de fons/bàsica sobre el tema.

Aquest tipus d'informació serveix per a molts propòsits:

 • Si no esteu familiaritzat amb el tema us proporcionarà una bona visió general sobre la matèria.
 • Us ajudarà a identificar fets importants relacionats amb el vostre tema: terminologia, dates, esdeveniments, història i noms o organitzacions.
 • Pot alertar-vos sobre les principals qüestions i controvèrsies.
 • Us pot donar una idea de com el tema es refereix a altres temes.
 • Pot ajudar-vos a refinar el vostre tema.
 • Us pot proporcionar una introducció al vocabulari especialitzat relacionat amb el vostre tema.
 • Pot ser que us porti a les bibliografies que podeu utilitzar per trobar fonts d'informació addicionals sobre el tema.

Per tal de conèixer més informació de fons/bàsica sobre un tema, es pot cercar a:

 • Llibres de referència
 • Llibres de text
 • Diccionaris generals
 • Diccionaris especialitzats
 • Enciclopèdies generals
 • Enciclopèdies sobre temes específics
 • Bases de dades d'articles
 • Treballs i projectes acadèmics

Obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, etc.)

Són documents que proporcionen una informació immediata, autònoma i general sobre un tema. Generalment contenen un llistat de paraules ordenades alfabèticament o sistemàticament, cosa que en facilita la consulta.

No estan concebudes per a la lectura contínua sinó per a consultes breus i puntuals del seu contingut. Per tant, poden resultar bàsiques per a documentar-nos abans d'iniciar un treball acadèmic o bé com a recolzament en l'estudi de qualsevol tema.

 

Manuals

Són documents generals d’una disciplina que contenen informació bàsica sobre mètodes i tècniques, estat de la qüestió, resultats d’investigació, etc.

La informació pot no estar actualitzada.

Les bibliografies de les assignatures solen recomanar els més destacats de cada matèria

 

 

Monografies

Són documents que contenen l’estudi detallat i complet d’un tema determinat relatiu a una disciplina concreta. Contenen informació específica i completa, més o menys actualitzada.

Revistes tecnicoprofessionals

Són publicacions que contenen articles sobre temes d'interès general i esdeveniments d'actualitat.

Sobretot serveixen per trobar informació de cultura general, informació actualitzada sobre un fet d'actualitat i/o articles de divulgació general.

 

 

Revistes científiques

Publica articles originals inèdits de contingut adreçat a la comunitat científica i sotmesos a revisió per parells per tal de donar a conèixer avenços científics.

Acostumen a estar indexades en una o més bases de dades i/o directori, cosa que garanteix un mínim de qualitat editorial i de contingut.

Treballs i projectes acadèmics

Aquest tipus de documents, són treballs de desenvolupament necessaris per obtenir una titulació, solen ser documents especialitzats en una matèria.

Podem trobar:

 • Treballs Finals de Grau
 • Treballs Finals de Màster
 • Tesis Doctorals

3. Formulació d'una pregunta d'investigació

Una bona pregunta d'investigació hauria de ser:

 • Rellevant: Sorgeix de les qüestions plantejades en la literatura acadèmica o en la pràctica.
 • Manejable: Us proporcionaran temps i recursos suficients per accedir a les dades que necessitareu​.
 • Substancial: No trieu qüestions que ja hagin sigut tractades amb anterioritat​.
 • Clara i simple: Preguntes que siguin confuses probablement generaran dades igualment confuses.

Un cop hagueu seleccionat un tema inicial, cal trobar una pregunta que identifiqui clarament el que espereu aprendre. Per començar:

 • Escriviu el que ja sabeu o no sabeu sobre el tema.
 • Utilitzant la informació que vau anotar, desenvolupeu preguntes que us agradaria contestar en fer el vostre treball.
 • Utilitzeu preguntes de sondeig com "Per què?" "Com?" "I si?".
 • Eviteu les preguntes que es poden contestar amb un sí o un no.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons