Skip to Main Content

Journal Citation Reports

Per trobar les dades totals d'una categoria temàtica de revistes, cal que feu un clic a l'opció Categories:

Les dades que hi trobareu són similars a les del registre complet d'una revista, però els càlculs s'han fet per a una categoria temàtica completa en comptes d'una revista individual. Aquestes dades totals per categoria serveixen per situar les dades de revistes en un context més ampli. Es pot utilitzar com a punt de referència per conèixer quin és el lloc que ocupen les revistes individuals en relació amb les seves categories temàtiques assignades.

A continuació podeu veure un exemple de la categoria ECONOMICS:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons