Skip to Main Content

Journal Citation Reports

Perfil d'una revista

En aquest apartat es troben les dades editorials i informació sobre les categories en què està indexada la revista. A més, podreu seleccionar l'any que necessiteu visualitzar.

JOURNAL IMPACT FACTOR

Tota la informació relacionada amb el Factor d'Impacte la trobareu explicada en aquest apartat específic.

JOURNAL CITATION INDICATOR

Tota la informació relacionada amb el Journal Citation Indicator la trobareu explicada en aquest apartat específic.

TOTAL CITATIONS

És el nombre total de vegades que una revista ha estat citada per totes les revistes incloses a la base de dades durant l'any. Es mostra per defecte la gràfica dels darrers 5 anys, però a través de View all years es poden veure la resta d'anys.

CITATION DISTRIBUTION 

Mostra la freqüència amb què es van citar els elements publicats l'any o dos anys anteriors a l'any de dades JCR.

OPEN ACCESS

Les dades incloses en aquest apartat resumeixen els ítems publicats a la revista durant l'any de dades JCR i els dos anys anteriors. Per exemple, a les dades del JCR de 2020, publicades el juny de 2021, les dades d'accés obert (OA) mostren el model de publicació (OA d'or o subscripció) dels materials publicats el 2018, 2019 i 2020, i les cites del 2020 a aquests elements. Aquest conjunt d'articles publicats de tres anys s'utilitza per proporcionar una anàlisi descriptiva del contingut i la comunitat de la revista.

RANK BY JOURNAL IMPACT FACTOR

Les revistes dins d'una categoria s'ordenen en ordre descendent per Factor d'impacte de la revista (JIF) que resulta en la classificació per categories. Es mostra una classificació independent per a cada categoria en què la revista apareix a JCR. Les dades de l'any més recent es presenten al capdamunt de la llista, mentre que els altres anys es mostren en ordre cronològic invers.

RANK BY JOURNAL CITATION INDICATOR

Les revistes dins d'una categoria s'ordenen en ordre descendent pel Journal Impact Factor (JCI), donant lloc a la classificació de categories. Es mostra una classificació independent per a cada categoria en què la revista apareix a JCR. Les dades de l'any més recent es presenten al capdamunt de la llista, mentre que els altres anys es mostren en ordre cronològic invers.

CITED HALF-LIFE

És l'edat mitjana dels articles d'aquesta revista que es van citar l'any JCR. La meitat dels articles citats d'una revista es van publicar més recentment que la vida mitjana citada.

CITING HALF LIFE

És l'edat mitjana dels articles d'altres publicacions citades per aquesta revista durant l'any JCR.

 

JOURNAL CITATIONS RELATIONSHIPS

El gràfic mostra les 20 principals revistes que citen a la revista i també les citades per aquesta.

SOURCE DATA

Mostra el desglossament dels tipus de documents publicats per la revista. Els articles citables són articles i ressenyes. Als efectes del càlcul de JIF, un any JCR considera les publicacions d'aquesta revista en els dos anys anteriors.

AVERAGE JIF PERCENTILE

És la suma del rang de la classificació del percentil JIF per a cada categoria considerada i, a continuació, calcula la mitjana d'aquests valors.

CONTRIBUTIONS BY ORGANIZATIONS

Són les organitzacions que han contribuït amb més articles a la revista en els darrers tres anys.

CONTRIBUTIONS BY COUNTRY/REGION

Són els països o regions que han contribuït amb més articles a la revista en en els darrers tres anys.

EIGENFACTOR SCORE

És un reflex de la densitat de la xarxa de cites al voltant de la revista utilitzant 5 anys de contingut citat tal com es cita per l'any actual. Considera tant el nombre de citacions com la font d'aquestes, de manera que les fonts molt citades influiran en la xarxa més que les fonts menys citades. El càlcul de l'Eigenfactor no inclou les autocitacions de revistes.

NORMALIZED EIGENFACTOR

És la puntuació del factor propi normalitzat, mitjançant la reescalada del nombre total de revistes del JCR de cada any, de manera que la revista mitjana tingui una puntuació d'1. Les revistes es poden comparar i mesurar la influència per la seva puntuació relativa a 1.

ARTICLE INFLUENCE SCORE

Normalitza la puntuació dels factors propis segons la mida acumulada de la revista citada durant els cinc anys anteriors. La puntuació mitjana d'influència de l'article per a cada article és d'1,00. Una puntuació superior a 1,00 indica que cada article de la revista té una influència per sobre de la mitjana.

 

5 YEAR IMPACT FACTOR

És el nombre mitjà de vegades que s'han citat articles de la revista publicats durant els últims cinc anys durant l'any JCR. Es calcula dividint el nombre de citacions de l'any JCR pel nombre total d'articles publicats els cinc anys anteriors.

IMMEDIACY INDEX

Ës el recompte de cites de l'any en curs a la revista que fan referència al contingut d'aquest mateix any. Les revistes que tenen un índex d'immediatesa constantment elevat atrauen citacions ràpidament.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons