Skip to Main Content

Formació d'usuaris. Matèries transversals

MATRICULA'T

1. És necessari realitzar l'Automatrícula a aquesta matèria transversal (a partir de l'1 de febrer). UdL Automatrícula > Congressos i Jornades > Pagament en línia

2. Reconeix els crèdits a la teva facultat

TEMPORALITZACIÓ

El període per a realitzar l'activitat formativa serà durant el segon semestre. 

Contacte

Per a més informació sobre la matèria transversal contacteu amb l'Àrea de Serveis als Usuaris de la Unitat Tècnica Central bid.pregunta@udl.cat

Per a dubtes de matrícula i certificat contacteu amb bid.serveisusuaris@udl.cat

Si tens el carnet de família nombrosa, posa't en contacte amb aquesta adreça de correu electrònic: bid@udl.cat

 

COMPETÈNCIES INFORMACIONALS

(2 crèdits ECTS)

L'activitat formativa es durà a terme en modalitat virtual a través del campus virtual, entre el 27 de febrer i el 16 de març.

Període de matrícula tancat

1. CONTINGUTS

La unitat de Biblioteca i Documentació organitza aquesta matèria transversal, amb 2 crèdits ECTS.

2. OBJECTIUS

Objectiu general:

Facilitar coneixements, habilitats i conductes que permetin als estudiants​ trobar, organitzar, avaluar i utilitzar informació pertinent per als seus treballs acadèmics.

Objectius específics:

 • Identificar i analitzar la necessitat d'informació
 • Reconèixer les fonts d'informació i analitzar la seva pertinença
 • Formular una cerca d'informació i definir-ne d'estratègies
 • Valorar els resultats obtinguts seguint criteris de qualitat, fiabilitat i pertinença
 • Organitzar i gestionar la informació i usar els gestors de referències bibliogràfiques 
 • Reconèixer els principals formats per fer citacions bibliogràfiques
 • Fer un ús ètic i legal de la informació
 • Identificar el moviment d'Open Access i els repositoris
 • Compartir la informació i treballar de manera col·laborativa amb les eines que ofereix el Web 2.0

3. CONTINGUTS

 • Mòdul 1: Com plantejo el treball
 • Mòdul 2: On trobo informació?
 • Mòdul 3: Com avaluo la informació?
 • Mòdul 4: Com cito la informació?
 • Mòdul 5: Com evito el plagi?
 • Mòdul 6: Com milloro la presentació?

4. MODALITAT

L'activitat formativa es durà a terme en modalitat virtual a través del campus virtual, entre el 27 de febrer i el 16 de març.

5. AVALUACIÓ

L'estudiantat haurà de superar (obtenir qualificació d'Apte) amb un 60% per obtenir els 2 crèdits ECTS.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons