Skip to Main Content

Formació d'usuaris. Matèries transversals

 

COMPETÈNCIES INFORMACIONALS

(2 crèdits ECTS)

places exhaurides (06/02/2024)

L'activitat formativa es durà a terme en modalitat virtual a través del campus virtual, entre el 26 de febrer i el 14 de març.

Automatrícula: del 29 de gener al 23 de febrer de 2024 (places exhaurides - 06/02/2024)

1. CONTINGUTS

La unitat de Biblioteca i Documentació organitza aquesta matèria transversal, amb 2 crèdits ECTS.

2. OBJECTIUS

Objectiu general:

Facilitar coneixements, habilitats i conductes que permetin als estudiants​ trobar, organitzar, avaluar i utilitzar informació pertinent per als seus treballs acadèmics.

Objectius específics:

 • Identificar i analitzar la necessitat d'informació
 • Reconèixer les fonts d'informació i analitzar la seva pertinença
 • Formular una cerca d'informació i definir-ne d'estratègies
 • Valorar els resultats obtinguts seguint criteris de qualitat, fiabilitat i pertinença
 • Organitzar i gestionar la informació i usar els gestors de referències bibliogràfiques 
 • Reconèixer els principals formats per fer citacions bibliogràfiques
 • Fer un ús ètic i legal de la informació
 • Identificar el moviment d'Open Access i els repositoris
 • Compartir la informació i treballar de manera col·laborativa amb les eines que ofereix el Web 2.0

3. CONTINGUTS

 • Mòdul 1: Com plantejo el treball
 • Mòdul 2: On trobo informació?
 • Mòdul 3: Com avaluo la informació?
 • Mòdul 4: Com cito la informació?
 • Mòdul 5: Com evito el plagi?
 • Mòdul 6: Com milloro la presentació?

4. MODALITAT

L'activitat formativa es durà a terme en modalitat virtual a través del campus virtual, entre el 26 de febrer i el 14 de març.

5. AVALUACIÓ

L'estudiantat haurà de superar (obtenir qualificació d'Apte) amb un 60% per obtenir els 2 crèdits ECTS.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons