Skip to Main Content

Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques

Guia d'ús del gestor de referències bibliogràfiques Mendeley

Inserir citacions i bibliografia

Per inserir citacions necessites tenir instal·lat el complement de citació Mendeley Cite.

Obre un document  Word, situa el cursor on vulguis inserir la citació, ves a la pestanya Referències i clica sobre Mendeley Cite. Al bloc que s'obre a la dreta selecciona References i busca la referència directament a la teva biblioteca de Mendeley, pots limitar la cerca a una col·lecció concreta. Selecciona la referència o referències marcant el requadre i clica a Insert citation

 

                                          

 

Abans d'inserir una citació pots escollir l'estil de citació a l'apartat Citation Style

 

                                  

 

 Al mateix apartat pots escollir també l'idioma de l'estil de citació.

 

Una vegada tinguis inserides totes les cites al teu treball, Mendeley Cite et permet crear automàticament la bibliografia de les referències citades.

Per fer-ho situa el cursor on vulguis inserir la bibliografia, ves a la pestanya Referències i clica sobre Mendeley Cite. Al bloc que s'obre a la dreta selecciona More > Insert Bibliography.

 

               

 

La visualització a l'editor de textos Word és la següent:

 

            

 

Mendeley incorpora alguns estils de citació per defecte, però pots utilitzar-ne altres fàcilment.

Per visualitzar els estils de citació que té per defecte obre un Word > pestanya Referencias > Mendeley Cite > Citation Style.

Per escollir un altre estil cal que vagis al mateix menú i a la part inferior premis sobre l'opció Select another style

 

                                                           
 

Si el que vols és canviar l'estil de les citacions que ja tens al document pots fer-ho a través de la pestanya Referencias > Mendeley Cite > Citation Style >  Update citation style.

 

                                                                      

 

Finalment pots personalitzar un estil de citació a partir d'un estil ja existent. Pots fer-ho a través de la pestanya Referencias > Mendeley Cite > Citation Style >  Update citation style > Add custom style.

 

                                    

 

 

 

 

 

A vegades, per diferents motius, les dades de les referències afegides a Mendeley són incomplertes o incorrectes. Pots modificar-les o completar-les a través del panell lateral que apareix quan selecciones una referència.

Per editar una referència has de:

  • Seleccionar la referència que vulguis editar (1)
  • S'obrirà un panell, a la part dreta de la pantalla, amb la informació de la referència (2)
  • Situa't el camp que vulguis modificar, eliminar o completar (3).

 

És important que la informació de la referència sigui correcta, ja que d'això depen que la bibliografia que creïs als teus treballs també ho sigui. 

 

               

Si vols editar una citació ja inserida en un treball per afegir-li, per exemple, el número de pàgina, pots fer-ho de la següent manera:

  • Situa el ratolí damunt de la citació que vulguis editar i fes clic per seleccionar-la (1).
  • Al panell d'edició de Mendeley Cite veuràs la citació seleccionada (2).
  • Clica-hi i s'obrirà el panell d'atributs, on podem afegir el número de pàgina o secció, incorporar prefixes o sufixes o suprimir l'autor (3).

 

                     

Et recomanem la biblioguia:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons