Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Publicar a revistes científiques

Consulteu informació sobre la revista: pensa, comprova i envia

A tenir en compte!

Idioma

  Español

  English

La traducció d'aquesta pàgina és mitjançant el traductor de Google 

Recomanacions abans de publicar

​​Informeu-vos de com trobar la millor revista on publicar

Consulteu  les condicions que tenen en compte les agències d'avaluació i acreditació

Consulteu informació a la web de la revista

  • L'abast internacional/nacional i la temàtica de la revista
  • El prestigi: membres del consell editorial, expertesa,etc.
  • La qualitat: peer review, el factor d'impacte o altres indicadors
  • El termini de publicació: rapidesa en la publicació
  • Les instruccions per als autors
  • Els criteris de revisió dels articles: la taxa d'acceptació.
  • Consulteu la política editorial

Signeu de forma normalitzada i feu constar la vostra filiació 

Assegureu-vos que podreu complir amb les agències que financien la vostra recerca

Recomanacions després de publicar

​Dipositeu la producció científica al Repositori Obert de la UdL a través del GREC.  Es visualitzarà al Portal de la Recerca de Catalunya 

Afegiu l'article a Mendeley i altres xarxes socials acadèmiques 

Feu un seguiment dels autors que us citen 

Actualitzeu els vostres perfils a ORCID, Scopus Author Identifier, ResearchID i Google Scholar i tingueu la llista de publicacions als dia. 

Actualitzeu i afegiu l'article al GREC.

Consulteu què heu de fer després de publicar en cas que tingueu un projecte de recerca.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons