Skip to main content

Publicar a revistes científiques

Recomanacions abans de publicar

​​Informeu-vos de com trobar la millor revista on publicar

Consulteu  les condicions que tenen en compte les agències d'avaluació i acreditació

Consulteu informació a la web de la revista

  • L'abast internacional/nacional i la temàtica de la revista
  • El prestigi: membres del consell editorial, expertesa,etc.
  • La qualitat: peer review, el factor d'impacte o altres indicadors
  • El termini de publicació: rapidesa en la publicació
  • Les instruccions per als autors
  • Els criteris de revisió dels articles: la taxa d'acceptació.
  • Consulteu la política editorial

Signeu de forma normalitzada i feu constar la vostra filiació 

Assegureu-vos que podreu complir amb les agències que financien la vostra recerca

Polítiques editorials

En enviar l'article a la revista és important conèixer què permet l'editorial en relació amb l'accés obert. Es pot consultar el propi web de la revista (sota el conceptes "Rights&Permission", "Copyright" o "polítiques d'autoarxiu".

També es pot fer una consulta als recursos següents:

Recomanacions després de publicar

​Dipositeu la producció científica al Repositori Obert de la UdL a través del GREC.  Es visualitzarà al Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya 

Afegiu l'article a Mendeley i altres xarxes socials acadèmiques 

Feu un seguiment dels autors que us citen 

Actualitzeu els vostres perfils a ORCID, Scopus Author Identifier, ResearchID i Google Scholar i tingueu la llista de publicacions als dia. 

Actualitzeu i afegiu l'article al GREC.

Consulteu què heu de fer després de publicar en cas que tingueu un projecte de recerca 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons