Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Índexs d'impacte: SNIP

Què és SNIP?

L'SNIP (Source Normalized Impact per Paper) és un indicador que representa  el nombre de citas rebudes pels artícles d'una revista durant tres anys (Raw impact per paper RIP) dividit entre la citació potencial del camp científic de la revista (Relative database citation potential RDCP).

És a dir, l'SNIP mesura l’impacte de citacions d’una publicació tenint en compte el nombre de citacions de la seva àrea temàtica.

1. Accedim a Journal Metrics (Scopus): https://journalmetrics.scopus.com/

2. Busquem la revista que ens interessa (Search titles):

3. A la pantalla de resultats, apareix el valor del SNIP a la penúltima columna:

1. A la base de dades Scopus, des de qualsevol pantalla de resultats, feu un clic al títol de la revista i accedireu al registre de la revista, on hi trobareu el valor del SNIP a la part dreta de la pantalla:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons