Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Índexs d'impacte: CiteScore

Què és CiteScore?

CiteScore representa la mitjana de cites que han rebut en un any determinat els articles publicats durant els tres anys anteriors. La novetat de CiteScore és que té en compte per a aquest càlcul no només els articles d'investigació sinó també artícles de revisió, cartes, editorials, correccions, artícles de notícies, etc. Per tant, és un indicador molt semblant al factor d'impacte de Thomson Reuters.

1. Accedim a Journal Metrics (Scopus): https://journalmetrics.scopus.com/

2. Busquem la revista que ens interessa (Search titles):

3. A la pantalla de resultats, apareix el valor del CiteScore del darrer any. També apareix el percentil i el rànquing del CiteScore:

1. A la base de dades Scopus, des de qualsevol pantalla de resultats, feu un clic al títol de la revista i accedireu al registre de la revista, on hi trobareu el valor del CiteScore, el percentil i la posició que ocupa la revista en la categoria:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons