Skip to Main Content

Índexs d'impacte

Què és l'índex h?

L'índex h és un indicador estadístic que quantifica la productivitat científica i l'impacte dels articles d'un investigador. Aquest índex està basat en el conjunt dels treballs més citats de l'investigador i en el nombre de cites de cadascun d'aquests treballs. L'índex es pot aplicar també a grups de científics, universitats, països o revistes. Va ser proposat per Jorge E. Hirsch.

Així, un investigador té un índex igual a h quan té més de h treballs que han rebut h cites, i en canvi la resta de treballs en tenen menys d'h. Les bases de dades proporcionen habitualment valors diferents perquè l'índex depèn del nombre d'articles indexats. En general, com més articles indexats, més gran serà l'índex h.

Com es consulta?

1. Accediu a Web of Science

2. Feu una cerca per investigador:

3. A la part dreta de la pantalla ens apareix el valor de l'índex h:

4. Si accediu a View citation report, veureu un informe amb les cites rebudes per cada article i la línia horitzontal lila que separa les referències bibliogràfiques representa l'índex h. El nombre de referències que hi ha per damunt d'aquesta línia, tenen, almenys, h cites rebudes.

► Més informació

1. Accediu a Scopus.

2. Feu una cerca per autor:

3. A la pantalla de resultats feu un clic al nom de l'autor que us interessa i accedireu al seu registre. En aquest registre hi podeu veure el seu índex h:

4. Feu un clic a View h-graph. Us apareixerà un gràfic que compara el nombre d'articles publicats amb el nombre de cites rebudes de la manera següent: un autor té l'índex h si ha publicat h treballs amb almenys h cites cadascun.

1. Accediu a Google Scholar: https://scholar.google.es/ amb el vostre nom d'usuari de gmail (és imprescindible disposar de compte d'usuari de gmail):

2. Us apareixerà el vostre registre. Des de la icona + Afegeix podeu afegir les referències bibliogràfiques en què consteu com a autor/a. Aquestes referències les obtindreu de Google Scholar. 

3. A la part dreta de la pantalla, hi apareix el vostre índex h segons totes les referències que heu inclòs al vostre registre. També hi apareix l'índex h de les referències a partir del 2012 i l'índex h10, que és l'índex h  de les referències que tenen almenys un índex h de 10.

1. Accediu a Web of Science.

2. Busqueu una revista a través del camp Publication titles:

3. A la part dreta de la pantalla de resultats, feu clic a Citation report:

4. Dins d'aquesta pantalla, apareix l'índex h.

5. La línia lila que apareix entre referències bibliogràfiques separa el nombre de referències bibliogràfiques que tenen el mateix índex h; és a dir, les referències per damunt de la línia lila tenen almenys "h" cites rebudes.

1. Accediu a l'Scimago Journal & Country Rank (SJR).

2. Després de trobar la revista a l'SJR, cal fer un clic al títol per accedir a totes les dades de la revista. A la part dreta de la pantalla hi trobem l'índex h (en l'exemple de baix, l'índex h és 19):

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons