Skip to Main Content

Índexs d'impacte

Què és l'SNIP?

L'SNIP (Source Normalized Impact per Paper) és un indicador de Scopus que representa el nombre de cites rebudes pels artícles d'una revista durant tres anys (Raw impact per paper RIP) dividit entre la citació potencial del camp científic de la revista (Relative database citation potential RDCP).

És a dir, l'SNIP mesura l’impacte de citacions d’una publicació tenint en compte el nombre de citacions de la seva àrea temàtica.

Com es consulta?

  • Accediu a Scopus.
  • Podeu buscar la revista de la qual voleu obtenir l'SNIP de diverses maneres:
    • Des de la pantalla de resultats d'una cerca a Scopus
    • A través del títol, ISSN o editor de l'opció Sources
    • A través de l'àrea temàtica des de l'opció Sources

 

 

Des de qualsevol pantalla de resultats d'una cerca a Scopus, feu clic al títol de la revista i accedireu al seu registre, on hi trobareu el valor de l'SNIP, entre d'altres. Si voleu consultar altres anys, només l'heu de canviar del desplegable.

 

Si busqueu la revista a través del títol, ISSN o editor de l'opció Sources, accedireu al mateix registre de la revista que hem vist a l'opció anterior.

 

Si busqueu a través de l'àrea temàtica (Subject area) des de l'opció Sources, caldrà que seleccioneu l'àrea temàtica que us interessi i tot seguit us apareixerà un llistat de revistes ordenat segon el CiteScore del darrer any disponible. Per veure l'SNIP heu de passar a la següent pantalla amb la fletxeta. Si voleu canviar l'any, ho podeu fer des de View metrics for year.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons