Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Índexs d'impacte: Quartils

Que són els quartils?

Els quartils són els quatre valors que divideixen una sèrie de dades en quatre parts iguals.

En la publicació científica, el quartil és un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista dins del total de revistes de la seva àrea temàtica.  Així, si es divideix en quatre parts iguals un llistat de revistes ordenades de major a menor índex d'impacte, cadascuna d'aquestes parts és un quartil. Per exemple, en un llistat de 100 títols, el primer quartil són els primers 25 títols, el segon quartil els següents 25 títols, i així fins al quart quartil.

Com trobar els quartils?

Si dividim un llistat de revistes ordenades de major a menor índex d'impacte entre 4, obtindrem 4 grups de revistes: cada grup és un quartil. En un llistat de 100 revistes, per exemple, el primer quartil són les 25 primeres. Les revistes amb l'índex d'impacte més alt es trobaran al primer quartil, els quartils mitjans seran el segon i el tercer i el quartil més baix serà el quart.

Quartils a...

 • Accediu al Journal Citation Reports (JCR).
 • Després de trobar la revista al JCR, cal fer un clic al títol per accedir a totes les dades de la revista.
 • Per accedir a la posició i el quàrtil que ocupa la revista en cada categoria assignada, fem un clic a Rank.
 • Tot seguit, per a cada categoria temàtica assignada a la revista, hi trobem la informació següent:
  • Posició de la revista en la categoria temàtica (1)
  • Quartil on es troba la revista (2)
  • JIF Percentile (3) o percentil de Factor d'impacte

Accediu a Web of Science (WoS).

Des de la pantalla de resultats de qualsevol cerca a WoS, si fem un clic al títol de revista de cada registre bibliogràfic accedirem a la informació següent:

 • Factor d'impacte i Factor d'impacte a 5 anys (1)
 • Posició de la revista en la categoria temàtica (2)
 • Quartil on es troba la revista (3)

 • Accediu a l'Scimago Journal & Country Rank (SJR)
 • Després de trobar la revista a l'SJR, cal fer un clic al títol per accedir a totes les dades de la revista.
 • A l'apartat Subject Area and Category podeu veure les categories on es troba idexada la revista. Si feu un clic en cada àrea o categoria, accedireu a la posició i quartil que ocupa la revista.
 • A l'apartat Quartiles, podeu veure el quartil que ocupa la revista els darrers anys. El quartil s'especifica per colors:
  • Q1 = Verd
  • Q2 = Groc
  • Q3 = Taronja
  • Q4 = Roig

 • Accediu a Journal Scholar Metrics (JSM).
 • Després de trobar la revista al JSM, cal fer un clic al títol per accedir a totes les dades de la revista.
 • Apareix el quartil i la posició que ocupa la revista seleccionada en la seva àrea temàtica (distingeix entre core journals i el llistat complet de les revistes de l'àrea temàtica).

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons