Skip to Main Content

Agenda 2030-ODS Universitats Catalanes: Introducció

Introducció

 

   L’Agenda 2030 és el nou full de ruta global per avançar vers el desenvolupament sostenible. Aprovada per Nacions Unides el 2015, inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir el 2030. 

   Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.

   La nostra Universitat ha volgut sumar-se al Projecte amb la voluntat d’unir esforços i amb la responsabilitat de fer xarxa per treballar en comú els disset objectius establerts en la que, sens dubte, és una eina potent que pot a ajudar a avançar en la transformació cap a una societat més igualitària, justa, democràtica i respectuosa amb els drets humans i el medi ambient.

  I és amb aquesta voluntat que, des de la unitat de Biblioteca i Documentació, ens hi hem volgut sumar amb l'elaboració d'una biblioguia a manera d'introducció generalista.

   La biblioguia s'ha confecconat amb un objectiu didàctic on es pretén informar i difondre el paper clau de les biblioteques universitàries en l’assoliment dels objectius i reptes de l’Agenda 2030.  

   Esperem que us agradi 

AGENDA 2030

      Tot el món ha d’implicar-s’hi en benefici de: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.

Objectius: les cinc "P"

​      L’Agenda 2030 te per objectiu estimular l’acció de la comunitat internacional en cinc esferes d’importància crítica per a la humanitat i el planeta, conegudes com les cinc “P”: persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat (aliances).

Objectiu: persones

   L’Agenda 2030 afirma que amb els ODS «es pretén fer realitat els drets humans de totes les persones», i la gran majoria de les fites reflecteixen disposicions dels instruments internacionals de drets humans. D’aquesta manera, sense sotmetre l’agenda de drets humans a l’Agenda 2030, els ODS poden ser vistos com un pla operatiu per realitzar els drets humans.

   Hem decidit posar fi a la pobresa i la fam, en totes les seves formes i dimensions, i vetllar perquè tots els éssers humans puguin realitzar el seu potencial amb dignitat i igualtat i en un medi ambient saludable.

Objectiu: prosperitat

   Hem decidit vetllar perquè tots els éssers humans puguin gaudir d’una vida pròspera i plena, i perquè el progrés econòmic, social i tecnològic es produeixi en harmonia amb la natura.

   Resolts/es a crear les condicions necessàries per a un creixement econòmic sostenible, inclusiu i sostingut, una prosperitat compartida i ocupació digna per a tothom, tenint en compte els diferents nivells de desenvolupament i capacitat nacionals.

   Contribuint a una prosperitat compartida.

   I procurant establir unes bases econòmiques sòlides a tots els nostres països. Un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible és essencial per a aconseguir la prosperitat. Això només serà possible si es comparteix la riquesa i es combat la desigualtat d’ingressos. Treballarem per crear unes economies dinàmiques, sostenibles, innovadores i centrades en les persones, i promourem en particular l’ocupació del jovent i l’apoderament econòmic de les dones, així com el treball digne per a tothom.

Però que és l'ODS?

La fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Treball decent i creixement econòmic

Indústria, innovació i infraestructures

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producción responsables

Acció climática

Vida submarina

Vida d’ecosistemes terrestres

Pau, justicia i instituciones sòlides

Aliança per assolir els objectius

Un món millor

   L’Agenda de Desenvolupament Sostenible del 2030 ens ajuda a imaginar un món millor, on hi hagi pau, col·laboració i prosperitat per a tothom i per al planeta. Però l'Agenda 2030 va més enllà de la imaginació per proporcionar un model per assolir aquesta visió.

Pau

   Promoure societats pacifiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Questionari d'objectius de desenvolupament sostenible

Objectiu: planeta

   Hem decidit protegir el planeta contra la degradació, a través, entre d’altres, d’un consum i una producció sostenibles, una gestió sostenible dels recursos naturals i accions urgents per a fer front al canvi climàtic, de manera que pugui satisfer les necessitats de les generacions presents i futures.

Objectiu: partenariat (aliances)

   Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

   També contribuiran a mobilitzar els mitjans d’implementació i els partenariats que siguin necessaris, ajudaran a trobar solucions i millors pràctiques i promouran la coordinació i l’eficàcia del sistema internacional per al desenvolupament.

   Si complim les nostres ambicions en tots i cada un dels aspectes de l’Agenda, les condicions de vida de totes les persones milloraran significativament i el món es transformarà en un lloc millor.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons