Skip to Main Content

Zotero: gestor de referències bibliogràfiques

Guia d'ús del gestor de referències bibliogràfiques Zotero

Crear bibliografies

Per crear una bibliografia independent des d’una col·lecció cal que la seleccionis i amb el botó dret del ratolí escollis l’opció Crear bibliografía a partir de la colección, tot seguit esculls l’estil de citació i la copies al porta-retalls per poder-la enganxar en un document.

També pots guardar-la en un document RTF o HTML i imprimir-la.

 


Per crear una bibliografia d’un conjunt de registres en concret tens dues alternatives:

 • Selecciona els registres i amb el botó dret del ratolí escull l’opció Crear una bibliografía a partir de los elementos seleccionados. Segueix el mateix procediment que en el cas anterior.

           

                                

 

 • Arrossega els registres directament al document, se’ls aplicarà l’estil definit per defecte a Zotero > Editar > Preferencias > Exportar > Formato predefinido.

 

                                

 

Les bibliografies creades per aquestes dues vies es modifiquen directament al document.

Inserir citacions i bibliografia

Per inserir citacions i bibliografies a un document fa falta tenir instal·lat el complement que s’instal·la automàticament amb Zotero.
Aquest plugin està disponible per a Word, Google Docs i LibreOffice.

A Microsoft Word s'afegeix una nova pestanya anomenada Zotero:

 

            

 

Per inserir citacions en un document:
•    Situa't on vulguis inserir la citació
•    Selecciona Add/Edit Citation
•    Tria l'estil de citació que vulguis aplicar
•    A la barra de cerca que apareix escriu qualsevol informació de la referència que vulguis inserir i escull-la de la llista que s'ofereix
•    Clica Intro

Si selecciones la citació i prems Add/Edit Citation de la barra de Zotero a Word pots editar-la i afegir o modificar informació (ex. Afegir número de pàgines).

                          
 
També pots incloure múltiples referències en una mateixa citació a través de la barra fent cerques successives.

                                          
 

L’opció que hem vist fins ara és la ràpida, però Zotero permet també fer-ho utilitzant la vista clàssica de citació, que et permet seleccionar la referència directament des de la teva biblioteca de Zotero. 

Per accedir a la versió clàssica cal que premis sobre la  de la barra de cerca de citació i se t'obrirà el menú següent:

Si vols utilitzar per defecte aquest mètode d’inserció de citacions pots definir-ho al menú Editar > Preferencias > Citar > pestanya Procesadores de texto marcant la casella Usar el cuadro de diálogo clásico Añadir cita.

 

                                   

Pots canviar l’estil de citació i de bibliografia des de Document preferences, i si ho fas es reformaten totes les citacions i la bibliografia del document.

               Zotero insereix de manera automàtica al document uns codis que permeten que les referències estiguin connectades amb la teva biblioteca de Zotero per a poder actualitzar-les. Pots eliminar-los amb el botó Unlink Citations, però et recomanem guardar prèviament una còpia del document amb els codis perquè aquesta acció no es pot desfer.

   

                                               

 

 Les modificacions que fas a les citacions inserides al document només s’apliquen al propi document. Si detectes una errada i vols corregir-la cal que modifiquis la referència a la biblioteca de Zotero i premis Refresh per actualitzar els canvis al document.

 

Una vegada redactat el text pots afegir-hi una bibliografia de totes les citacions que conté el treball. Per fer-ho només cal que premis el botó Add/Edit Bibliography.

 

                 .

 

 

Quan instal·les el connector de Zotero per a Chrome s’instal·la també el plugin per a Google Docs. Funciona igual que el plugin per a Word. 

 

                                  
 

A LibreOffice apareixen les següents icones a la barra d’eines i el funcionament és el mateix que en les dues opcions anteriors:

 

 

1.    Add/Edit citation
2.    Add bibliography
3.    Refresh
4.    Set Document Preferences
5.    Unlink Citations
 

Estils de citació

Zotero incorpora alguns estils de citació, però pots afegir-ne molts més.

Cal que ho facis a través del menú Editar > Preferencias > Citar > pestanya Estilos, un cop aquí esculls Obtener estilos adicionales.

La pantalla següent et dona accés al repositori d'estils de Zotero on pots previsualitzar els estils passant el ratolí per sobre. Si prems el títol de l’estil aquest automàticament s’incorpora al llistat d’estils de la teva biblioteca de Zotero.

És interessant activar la casella incluir las URL de los artículos en las referencias perquè s'hi incloguin sempre.

A l’opció Herramientas tens els botons per accedir a l'Editor de estilos i a la Vista previa de estilos.

 

                       

Com citar

Et recomanem la biblioguia:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons