Skip to Main Content

Accés obert a la producció científica

Què és l'accés obert?

L’Accés Obert o Open Access és l’accés lliure, immediat i sense restriccions a la producció científica o acadèmica.

La Budapest Open Access Initiative entén per accés obert els articles amb disponibilitat gratuïta a la xarxa que permeten a qualsevol usuari la lectura, la descàrrega, la còpia, la distribució, la impressió, la cerca o l'ús per a qualsevol propòsit legal, sense cap mena de barrera econòmica, legal o tècnica.

  • Augmenta la difusió dels resultats de la recerca: més visibilitat
  • Afavoreix l'impacte de les publicacions: increment del nombre de citacions
  • Incrementa la visibilitat de les institucions a què estan afiliats els autors: millor posicionament institucional
  • Garanteix la recopilació i la preservació dels resultats de la recerca: accés perpetu

 

Política institucional d'accés obert de la Universitat de Lleida (Aprovada pel Consell de Govern el 30 de maig de 2012, acord 124/2012) 

Vies per publicar en accés obert

 Publicar en revistes d'accés obert (via daurada): no estableixen cap barrera per accedir als continguts, i a més utilitza els drets d'autor per permetre'n la reutilització, normalment mitjançant una llicència, sempre que es respecti la integritat dels treballs publicats i se'n reconegui l'autoria. Publicar un article en una revista en accés obert no eximeix el dipòsit d'aquests al Repositori Obert UdL, segons estableix les agències que financien la recerca.

 Publicar al Repositori el que s'ha publicat a una revista (via verda): la majoria d'editorials permeten dipositar o bé una reproducció de l'article publicat o bé una de les edicions preliminars (preprint o postprint) en un repositori. Disposes del Repositori Obert UdL (repositori institucional) per a utilitzar aquesta via.

 Publicar en revistes híbrides: algunes revistes d'accés per pagament o subscripció ofereixen la possibilitat de publicar en accés obert els articles que ho sol·licitin realitzant un pagament. Dins la mateixa publicació hi trobareu articles en accés obert i altres consultables per subscripció o pagament.

Polítiques editorials

En enviar l'article a la revista és important conèixer què permet l'editorial en relació amb l'accés obert. Es pot consultar el propi web de la revista (sota el conceptes "Rights&Permission", "Copyright" o "polítiques d'autoarxiu".

També es pot fer una consulta als recursos següents:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons