Skip to Main Content

Accés obert a la producció científica

Polítiques i mandats d’accés obert

En els darrers anys han sorgit diferents polítiques que requereixen que els investigadors que participen en projectes de recerca finançats per organismes públics han de fer pública en obert una versió digital dels seus articles acceptats per les revistes en un dipòsit institucional, en el termini és de 6 mesos des de la publicació en el cas de les ciències  i de 12 mesos en les ciències socials. Per tant, cal conèixer aquestes polítiques per saber en quin grau afecten a la vostra activitat investigadora.

La Univesitat de Lleida, amb la seva Política institucional d'accés obert i mitjançant el Repositori Obert de la UdL, ofereix als investigadors les eines per al compliment d'aquests requisits.​

Política d'accés obert de la UdL

Com a membres de la Universitat de Lleida haureu de tenir en compte la Política institucional d'Accés Obert de la Universitat de Lleida (Acord 124/2012), aprovada pel Consell de Govern de 30 de maig de 2012. Aquesta política assenyala que "la implantació d'una política d'accés obert a la UdL promourà més visibilitat i impacte de la producció científica i acadèmica i un millor posicionament institucional." Així mateix, la UdL recomana que:

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL dipositi una còpia electrònica de les seves publicacions (articles de revista, ponències, comunicacions, documents científicotècnics, llibres o capítols de llibres, informes de recerca, materials docents, etc.) al Repositori Obert de la UdL

Els doctorands de la universitat dipositin una còpia electrònica de les seves tesis doctorals llegides a la UdL al Repositori Obert de la UdL

Els estudiants de la universitat dipositin una còpia electrònica dels treballs de fi de grau, de fi de màster, etc. al Repositori Obert de la UdL

També haureu de tenir en compte la Normativa per a la publicació de treballs de fi de grau i treballs de fi de màster en el Repositori Obert de la UdL (Acord 137/2014)

Organismes finançadors

H2020 Programme AGA – Annotated Model Grant Agreement (article 29. Dissemination of results  Open access  Visibility of EU funding) esmenta que els investigadors que participen en projectes finançats per la Unió Europea han de fer públics en un repositori els articles científics publicats en el marc del projecte. El termini és d6 mesos des de la publicació en el cas de les ciències i de 12 mesos en les ciències socials.

Més informació

La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (article 37. Difusió en accés obert) assenyala que els investigadors que participen en projectes competitius nacionals han de fer pública una versió digital dels seus articles acceptats per les revistes el més aviat possible i com a molt tard 12 mesos després de la data oficial de publicació.

Més informació

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons