Skip to Main Content

Projecte docent: Eines per a l'elaboració del TFG en educació i treball social

Importància de citar

Treballa la informació recopilada!

A l'hora de preparar qualsevol tipus de treball, sigui acadèmic o d'investigació, és necessari consultar informació. Quan tinguis tota la informació recollida i els recursos avaluats, és l’hora de començar a redactar el treball.

És molt important que organitzis bé la informació abans de començar. Has de redactar amb correcció, amb un llenguatge clar i directe, facilitant la comprensió al lector. 

Sintetitza, resumeix, extreu les idees principals de la informació localitzada per construir nou coneixement. 

Si vols utilitzar aquesta informació (imatge, so, video, text ..,) quan facis el teu treball has d'explicar d'on l'has extret, és a dir, l'has de citar. Quan no se cita la font utilitzada, es produeix una falta d'honestedat acadèmica.

Per a citar la informació has de fer servir un estil de cita que no és més que un conjunt de normes que marquen quines dades s'han d'incloure a l'hora de citar cada tipus de document, així com l'ordre i el format tipogràfic. Consulta amb el teu tutor quin estil de cita has de fer servir. El més comú en l'àmbit de l'educació és l'estil APA. Anem a veure com funciona.

 

Què és una ...

Cita bibliogràfica És la menció que apareix al treball acadèmic referent a idees, frases o documents aliens, remetent al lector a la font de la qual s'extreu la informació. Les cites bibliogràfiques es redacten segons un estil o format bibliogràfic.
Referència bibliogràfica És una descripció estructurada que especifica de forma detallada el document d'on s'ha obtingut informació, permetent la seva identificació i informant-nos d'algunes de les seves característiques fonamentals (autor, títol, data, de publicació etc.). El conjunt d'aquestes dades constitueix la referència bibliogràfica.
Bibliografia És la llista de documents consultats durant la preparació del treball o en el transcurs d'una recerca.
Estil de citació

És el conjunt de normes que marquen quines dades s'han d'incloure a l'hora de citar cada tipus de document, així com l'ordre i el format tipogràfic.

 En l'àmbit de l'educació s'utilitza l'estil APA.

Les cites bibliogràfiques

D'aquesta manera:

 • Reconeixem i agraïm l'esforç dels altres autors pels seus treballs.
 • Reforcem els nostres arguments i criteris amb l'autoritat dels altres.
 • ​Provem que coneixem la disciplina o tema sobre el qual escrivim i que ens hem documentat.
 • Contextualitzem el tema que estem tractant.
 • Facilitem al lector ampliar la informació més enllà del nostre treball
 • Evitem el plagi.

Què cal citar?

 • Qualsevol tipus de dades, xifres, estadístiques o fonts orals que no siguin de coneixement comú.
 • Frases copiades literalment.
 • Idees d'altres autors.
 • Qualsevol informació específica que no sigui de coneixement comú.

Què no cal citar?

 • Fets o dades de coneixement comú.
 • Idees pròpies, aportacions, observacions o conclusions fruit de la pròpia reflexió.
 • La idea o el fragment de text d'un altre autor que volem incorporar al nostre text ha d'incorporar un petit codi amb la informació que permeti vincular-la amb una referència bibliogràfica que apareixerà al final del document o a peu de pàgina.
 • Amb l'estil APA les cites d'autor es fan amb el nom i la data de la publicació entre parèntesis o indicant el nom de l'autor seguit de la data entre parèntesis. Si no es diu l'autor, la cita apareixerà al final de la frase.
Exemples de cita amb l'estil APA

"si bé el camp de la psicologia clínica està relativament ben diferenciat en el context social, també és cert que la perspectiva ecosistèmica i complexa planteja una postura diferent de la que tradicionalment havia adoptat aquesta disciplina" (Serra, 2010, p. 132).

Serra (2010) conclou: "si bé el camp de la psicologia clínica està relativament ben diferenciat en el context social, també és cert que la perspectiva ecosistèmica i complexa planteja una postura diferent de la que tradicionalment havia adoptat aquesta disciplina" (p. 132).

Tipus de citació

Si utilitzes informació aliena al teu treball sempre has d’indicar la font, mitjançant la cita en el text i la corresponent referencia. La informació que utilitzis la pots resumir o parafrasejar amb les teves paraules o bé pots inserir un fragment de text literal.

La inclusió de fragments literals sempre ha d’estar justificada i no com una manera d’augmentar l’extensió del teu treball.

Exemples de citacions

 • Si utilitzes un fragment literal breu, de fins a tres línies, incorpora'l entre cometes en el teu propi text. La cita es pot posar darrera del nom de l'autor o al final del text citat. Cal indicar la pàgina d'on s'ha extret. Exemple:

Varios economistas han afirmado en la crisis financiera del 2008 que "la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista" (Lynch, 2012, p. 127).

 • Si inclous un fragment literal llarg, de més de tres línies, copia el text aliè en un paràgraf a part, sagnat i sense cometes. La cita s'ha de posar al final del text citat i cal indicar la pàgina d'on s'ha extret. Exemple:

L'avaluació ha seguit els mètodes de la bibliometria:

Al respecte podríem dir que 2016 ha estat el gran any dels rànkings de les universitats a Espanya. L'augment dels mateixos i la repercusió d'alguns en diversos mitjans ha commocionat notablement el món tranquil de les universitats públiques ja que moltes d'elles s'han vist assenyalades i en la necessitat de justificar les seves posicions baixes. (Torra, 2017, p. 24)   

Consisteix a explicar amb les nostres pròpies paraules les idees d'un altre autor contingudes en un altre treball. Són les cites indirectes, més apropiades quan es vol donar una base teòrica a les nostres idees.

 • Generalment es realitzen sense mencionar a l'autor. Si s'anomena, el número segueix a el cognom de l'autor. Si els autors són més de dos, s'abreuja: et al. :

En unos momentos en que las reformas están reestructurando fuertemente el trabajo escolar, la cara personal y emocional del cambio educativo ocupa un lugar central en el ejercicio profesional (Hargreaves, 2003).

 • En principi, es preferible parafrasejar o resumir el text citat.

Com citar imatges, gràfics i taules

Si adaptes o reutilitzes una taula o una figura (fotografia, gràfic, mapa) d'un altre autor (per exemple, una fotografia que has trobat a internet), hauràs d'incloure una atribució a la part de les notes de la taula o figura indicant l'origen del material i una entrada al llistat de referències del teu treball.

 

Com incloure una figura/imatge dins del treball

 

APA especifica quins són els elements necessaris per incloure una figura o imatge dins del teu treball, aquest elements s'inclouen en una tipografia 1 o 2 punts menor de la de la resta del text, i són:

Figura X (en negreta, on X és el número correlatiu que li pertoca a cada imatge)

Nom de la figura (en cursiva)

[Figura o imatge]

Nota (en cursiva). Frase descriptiva. Extret/adaptat de ”Títol de la figura”. Autoria, any, URL del recurs electrònic. Menció dels drets de propietat (Copyright o Llicència CC).

Exemple

Figura 1 

Energia eòlica

Nota. Energia eòlica al mar Bàltic. Extret de “Baltic Sea”. Mary Ray, 2020, Unsplash (CC-BY)


Com incloure una figura/imatge al llistat de referències bibliogràfiques

 

A la bibliografia se citarà tenint en compte la font d’informació de la què ho hem extret (llibre, article de revista, pàgina web…).

 • Pàgina web:

Autor (any). Títol de la imatge [Fotografia]. Nom de la pàgina web. URL

 • Llibre:

Autor (any). Títol del llibre. Editorial.

 • Article de revista:

Autor (any). Títol article. Títol revista, volum(número), pp-pp.

Exemple

Ray, M. (2020). Baltic Sea [Fotografia]. Unsplash. https://unsplash.com/photos/klVPRIylMJY

 

Estils de citació

Consulteu les guies dels estils de citació per saber com citar cada tipus de publicació (llibres, articles de revista, congressos, etc. ja sigui en format paper o electrònic):

Plagi

És plagi quan?

 • es presenten les paraules o les idees d'una altra persona com a pròpies sense el reconeixement adequat.
 • es copien grans seccions de text sense utilitzar les cometes (" ") ni fer la cita adequada.
 • es resumeixen o es parafrasegen les paraules o les idees d'altres persones sense citar-les.
 • es copia i s'enganxen textos extrets de llocs web, de llibres o d'articles i s'insereixen al treball sense citar-los.
 • es copia qualsevol tipus de multimèdia (gràfics, àudio, vídeo), programes d'ordinador, música, gràfiques o taules d'una altra persona sense citar l'autor original.

Aquest pot ser:

Intencionat
 • Copiant el treball d'un altre
 • Retallant i enganxant text a partir de fonts sense citar
No Intencionat
 • Ús excessiu de cites
 • No realitzar correctament la cita
Patchwork
 • Utilitzant frases i construccions de la font original i teixint el mateix treball sense utilitzar les cometes o sense citar la font

No és plagi, quan utilitzeu la informació sense citar:

 • quan aquesta informació és un "coneixement comú", o informació sobre fets de domini públic, que pot ser fàcilment localitzada en treballs de referència estàndard
 • quan s'escriu sobre les pròpies experiències, observacions, opinions, conclusions, etc.
 • quan s'està informant sobre els resultats de la pròpia investigació

Com evitar el plagi?

Per evitar plagiar les paraules o les idees d'algú, assegureu-vos de:

 1. prendre notes acurades quan estigueu investigant i anoteu tota la informació bibliogràfica de la font, incloent-hi els números de pàgina.
 2. parafrasejar el text original en les vostres pròpies paraules.
 3. utilitzeu cometes quan utilitzeu text directament agafat de la font original.
 4. citeu totes les fonts d'informació que utilitzeu, a menys que sigui informació de coneixement general o els resultats de la vostra pròpia investigació; això inclou dades, xifres i estadístiques, així com les opinions i els arguments.

Per ampliar informació

 Per ampliar informació pots consultar les següents biblioguies que ha elaborat la Unitat de Biblioteca i Documentació:

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons