Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Per què cal citar?

A l'hora de preparar qualsevol tipus de treball, ja sigui acadèmic o d'investigació, és necessari consultar informació. Aquesta informació normalment ja està publicada i no és vostra (un article, un llibre, una pàgina web, etc.). Si voleu utilitzar aquesta informació quan feu el vostre treball haureu d'explicar d'on l'heu tret, és a dir, l'haureu de citar.

D'aquesta manera:

  • Reconeixeu i agraïu l'esforç dels altres autors pels seus treballs​
  • Reforçeu els vostres arguments i criteris amb l'autoritat dels altres
  • ​Proveu que coneixeu la disciplina o tema sobre el que escribiu i que us heu documentat
  • Contextualitzeu el tema que esteu tractant
  • Faciliteu al lector ampliar la informació més enllà del vostre treball
  • Eviteu el plagi

Vocabulari bàsic

Citació: és la forma abreujada d'una referència bibliogràfica i és el vincle entre el nostre text i les idees, frases o documents d'altres. D'aquesta manera indiqueu d'on heu extret la informació. Normalment sol estar inserida en forma de número, asterisc o nota entre parèntesi dins del text.

Referència bibliogràfica: és la descripció estructurada d'un document, en aquest cas, d'un document citat. Una referència bibliogràfica identifica de forma inequívoca un document mitjançant algunes de les seves característiques fonamentals: autor, títol, data, editorial, URL, pàgines, etc. Normalment sol estar com una nota a peu de pàgina, al final d'ún capítol o al final de tot un text.

Bibliografia: és el llistat que apareix al final d'un treball acadèmic o d'investigació i que recull de forma ordenada les referències bibliogràfiques de tots els documents que s'han citat en el treball així com de tots els documents que s'han consultat per a la seva preparació.

Estil de citació: és el conjunt de normes que marquen quines dades s'han d'incloure a l'hora de citar cada tipus de document, així com l'ordre i el format tipogràfic.

Citacions, referències bibliogràfiques i bibliografia

A mode de resum, amb la citació al·ludiu a una referència bibliogràfica, que identifica i descriu un document (article, llibre, pàgina web, etc.) i que heu utilitzat per extreure informació i posar-la al vostre treball. A la vegada, aquesta referència bibliogràfica, la incloureu a la bibliografia. Finalment, tant les citacions com les referències bibliogràfiques com la bibliografia, sempre ho elaborareu segons unes regles definides per un estil de citació.

Video elaborat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons