Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Com citar i elaborar bibliografies

Estil de citació

L’IEEE és l'estil creat i utilitzat per l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Busca la simplicitat amb un mètode de referència numèric que facilita la cerca de la font a la llista de referències situada al final del treball i amb l'ús d'abreviatures.

Per a més informació consulteu l'IEEE Editorial Style Manual que inclou la darrera versió del la IEEE Reference Guide.

Regles generals

L'IEEE és un sistema numèric en el qual una font rep el número de cita en el text amb [n]. Al final, en una llista de referències es proporcionen els detalls complets segons la primera aparició en el text.

Les referències estan numerades amb [n] a mesura que s'introdueixen fonts en l’escriptura. Al final del document se situa una llista de referències amb totes les fonts que figuren en el text. Cada vegada que es fa referència a una font concreta es donarà el mateix número. Només s'inclouen en cites les obres publicades, les publicacions pendents i el treball no publicat disponibles en una biblioteca o arxiu.

Si es cita directament una part específica de la font, com ara un detall difícil de trobar, cal indicar els números de pàgina on es localitza. Per exemple [1, p. 3], [2, p. 5-7], [3, apt. 2.1], [4, Fig. 6].

Aquests exemples tenen com a finalitat orientar la vostra referència, però és molt important comprovar i seguir la normativa específica del vostre centre o departament, ja que poden tenir formats alternatius preferits.

Consells

  Respecteu el nom de l'autor que figura a la publicació, el número de cognoms, etc.

  Els responsables poden tenir altres funcions i s'indiquen: (Comp.), (Ed.), (Dir.), (Coord.), …

  El primer element serà el títol quan no hi hagi autors personals o corporatius.

  Quan un autor aparegui com un autor únic i, en una altra cita, com el primer autor d'un grup, escriviu en primer lloc les entrades de l'autor únic.

  Si no coneixeu l'any, escriviu sense data: (s.d.)

  Les comunicacions personals, com per exemple els correus electrònics o les entrevistes privades, no s'han de citar a la llista de        referències, ja que són fonts no recuperables per una altra persona. Podeu fer referència a aquestes fonts a les vostres cites dins del text.

  Quan us referiu a qualsevol treball que NO sigui una revista, com un llibre, un article o una pàgina web, escriviu en majúscula només la  primera lletra de la primera paraula del títol o del subtítol, la primera paraula després de dos punts o un guió al títol i els noms propis. No escriviu en majúscula la primera lletra de la segona paraula en el cas d'una paraula composta amb guió.

 

LLibre

Llibre en paper:

1 autor

[#] Inicials nom Cognoms autor, Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, Any de publicació.
[1] R. Comasòlivas Font, Sistema dièdric. Barcelona: Edicions UPC, 2001.
2 autors
[#] Inicials nom Cognom autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, Any de publicació.
[1] P. A. Tipler i G. Mosca, Física para la ciència y la tecnología, vol.1, 6a ed. Barcelona: Reverté, 2010.

Entre 3 i 6 autors

[#] Inicials nom Cognom autor1Inicials nom Cognoms autor2 i Inicials nom Cognoms autor(últim), Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, Any de publicació.
[1] R. Petrucci, W.S. Harwood i F.G Herring, Química general, 8a ed. Madrid: Pearson Educación, 2003.

Més de 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 et al., Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, Any de publicació.
[1] C.R. Scriver et al., The Metabolic and molecular bases of inherited disease, 7a ed. Nueva York: McGraw-Hill, cop. 1995.

 

​Llibre electrònic:

1 autor

[#] Inicials nom Cognoms autor, Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, Any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs.

[1] J.L. Mataix Plana, Problemas de física. Madrid: Dossat, 2012. [En línia]. Disponible a: http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/fonsBCBL/id/1705

2 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor 1 i Inicials nom Cognoms autor 2, Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, Any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs.

[1] R. Orler i H.J. Donini, Introducción al cálculo de hormigón estructural. Buenos Aires: Nobuko, 2009. [En línia]. Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/udl/reader.action?docID=3196792&query=

3 a 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor 1, Inicials nom Cognoms autor 2 i Inicials nom Cognoms autor (últim), Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, Any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs.

[1] F. Martínez Mindeguía, I. Crespo Cabillo i J. Font Comas, Les raons del Dibuix Tècnic 1. Els dibuixos de Josep Llinàs. Universitat Politècnica de Catalunya, ETSAV, CAIRAT, 2004. [En línia]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/10010

 

Capítol de llibre

1 autor

[#] Inicials nom Cognoms autor, "Títol del capítol", a Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, Any de publicació, págines del capítol.

[1] M. D. Reboiras, “Termoquímica”, a Química: la ciencia básica. Madrid: Thomson, 2006. p. 233-269.

2 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, "Títol del capítol", a Títol del llibre en cursiva, Edició. Lloc de publicació: Editorial, Any de publicació, págines del capítol.

[1] E. Isaacson i H. B. Keller, “ Numerical Integration”, a Analysis of numerical Methods. New York: John Wiley, 1966. p. 300-361.

 

Article de revista

Article de revista en paper:

1 autor

[#] Inicials nom Cognom autor, “Títol de l’article”, Títol de la revista en cursiva, volum de la revista, número de la revista, pàgines que abasta l’artícle, Mes Any de publicació.

[1] J.C. Logue, "From vacuum tubes to very large scale integration: a personal memoir", IEEE Annals of the History of Computing, vol. 20, núm. 3, p.55-68, jul.-set. 1998.

2 autors

[#] Inicials nom Cognom autor1 i Inicials nom Cognoms autor 2, “Títol de l’article”, Títol de la revista en cursiva, volum de la revista, número de la revista, pàgines que abasta l’artícle, Mes Any de publicació.

[1] J.M. Parcerisa i A. González, "Improving latency tolerance of multithreading through decoupling", IEEE Transactions on Computers, vol. 50, núm. 10, p. 1084-1094, oct. 2001.

Entre 3 i 6 autors

[#] Inicials nom Cognom autor1, Inicials nom Cognoms autor 2 i Inicials nom Cognom autor(últim), “Títol de l’article”, Títol de la revista en cursiva, volum de la revista, número de la revista, pàgines que abasta l’artícle, Mes Any de publicació.

[1] D.S. Lymar, D.C. Neugebauer i D.J. Perreault, "Coupled-magnetic filters with adaptive inductance cancellation ", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 21, núm. 6, p. 1529-1540, nov. 2006.

Més de 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 et al., "Títol de l'artícle", Títol de la revista en cursiva, volum de la revista, número de la revista, pàgines que abasta l’article, Mes Any de publicació.

[1] R. Chard et al., "Scalable pCT Image Reconstruction Delivered as a Cloud Service”, IEEE Transactions on Cloud Computing IEEE Trans. Cloud Comput. Cloud Computing, IEEE Transactions on,  núm. 6, p. 182-195, gen. 2018.

 

Article de revista electrònica:

1 autor

[#] Inicials nom Cognoms autor1, "Títol de l’article”, Títol de la revista en cursiva, volum de la revista, número de la revista, pàgines que abasta l’article, Mes Any de publicació. Acces: Data d’accés. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] M. Bianchini, “La informática aplicada en la formación de grado en Traducción en las universidades públicas de Argentina”, Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, vol. 12, núm. 1, p. 232-252, 2018. Accés: 9 nov. 2018. [En linia]. Disponible a: https://doi.org/10.19083/ridu.12.577

2 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, "Títol de l’article”, Títol de la revista en cursiva, volum de la revista, número de la revista, pàgines que abasta l’article, Mes Any de publicació. Accés: Data d’accés. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] A. Pedroza i J. Villalvazo, “La industria química perspectiva y tecnología”, Mercados y negocios, núm. 1, p. 16-23, 2017. Accés: 9 nov. 2018.  [En línia]. Disponible a: https://doaj.org/article/af327171ba594571aeb72526363454d9

Entre 3 i 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2 i Inicials nom Cognom autor(últim), "Títol de l’article”, Títol de la revista en cursiva, volum de la revista, número de la revista, pàgines que abasta l’article, Mes Any de publicació. Accés: Data d’accés. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] C.A. Mathis, E.A. Siverling i G. S. Selcen,  “Supporting Engineering Design Ideas with Science and Mathematics: A Case Study of Middle School Life Science Students”, International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, vol. 6, núm.4, p. 424-442, 2018. Accés: 9 nov. 2018. [En línia]. Disponible a: https://eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=EJ1193449

Més de 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 et al., "Títol de l’article”, Títol de la revista en cursiva, volum de la revista, número de la revista, pàgines que abasta l’article, Mes Any de publicació. Accés: Data d’accés. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] N. Akhlaghi et al., "Real-Time Classification of Hand Motions Using Ultrasound Imaging of Forearm Muscles", IEEE Transactions on Biomedic, vol. 63, núm. 8, p. 1687-1698, 2016. Accés: 12 agost 2016. [En línia]. Disponible a: http://dx.doi.org/10.1109/TBME.2015.2498124

 

Comunicació d'un congrés

1 autor
[#] Inicials nom Cognoms autor, “Títol de la comunicació”, a Títol del congrés, Lloc de celebració, Data de celebració. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] T. Schubert, “Real challenges and solutions for validating system-on-chip high level formal verification of nextgeneration microprocessors,” a Proc. 40th Design Automation Conf. (DAC’03), Jun. 2–6, 2003. [En línia]. Disponible a: http://www.computer.org/csdl/proceedings/dac/2003/2394/00/2394001-abs.html

2 autors
[#] Inicials nom Cognoms autor1 i Inicials nom Cognoms autor2, “Títol de la comunicació”, a Títol del congrés, Lloc de celebració, Data de celebració. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] D. Kalyanraj i S. Lenin Prakash, "Design of sliding mode controller for three pahase grid connected multilevel inverter for distributed generation systems”, a 21st Century Energy Needs – Materials, Systems and Aplications (ICTFCEN), Kharagpur, India, 17-19 nov. 2016. [En línia]. Disponible a: https://ieeexplore.ieee.org/document/8052713

Entre 3 i 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1, Inicials nom Cognoms autor2 i Inicials nom Cognoms autor(últim) “Títol de la comunicació”, a Títol del congrés, Lloc de celebració, Data de celebració. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] C. Arkadipta, P. Ashok Kumar i S. Avinash Kumar "A comparative study of voltage stability indices used for power system operation”, a 21st Century Energy Needs – Materials, Systems and Aplications (ICTFCEN), Kharagpur, India. 17-19 nov. 2016 [En línia]. Disponible a: https://ieeexplore.ieee.org/document/8052703

Més de 6 autors

[#] Inicials nom Cognoms autor1 et al. “Títol de la comunicació”, a Títol del congrés, Lloc de celebració, Data de celebració. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] J. Yanamadala et al., “Segmentation of the visible human project (VHP) female cryosection images within MATLAB environment,” a Proc. 23rd Int. Meshing Roundtable, London, U.K., Oct. 2014. [En línia]. Disponible a: http://www.imr.sandia.gov/papers/imr23.htm

 

Informe tècnic

[#] Inicials nom Cognom autor, “Títol de l’informe”, Organisme responsable, País, Informe tècnic Número d’informe, Any de publicació.

[1] S. García i R. M. Pérez, "Método analítico sencillo para la determinación de compuestos aromáticos policíclicos en muestras de filtros mediante HPLC con detector de fluorescencia”,  Argonne National Laboratory, Francia, Informe Tècnic Ciemat 1323, 2014.

Lloc web

Pàgina web:

[#] Inicials nom Cognoms autor. “Títol de la pàgina web.” Títol del lloc web. URL del recurs (Accés: Data d’accés).

[1] International Energy Agency. "Tracking Clean Energy Progress: Informing Energy Sector Transformations.” https://www.iea.org/tcep/ (Accés: 3 dec. 2018).

 

Blog:

[#] Inicials nom Cognoms autor. “Títol de l'apunt.” Títol del blog. URL del recurs (Accés: Data d’accés)

[1]  G. Fernández. "Reacción Diels-Alder." Química orgánica. http://www.quimicaorganica.net/reaccion-diels-alder.html (Accés: 3 dec. 2018).

 

Norma tècnica

[#] Títol de la norma en cursivaOrganisme de normalització Número de la norma-Any de publicació.

[1] Environmental management, Life cycle assessment, Principles and framework, ISO 14040-2006.

Treball acadèmic

Tesi doctoral

[#] Inicials nom Cognoms autor, “Títol del treball acadèmic”, Tesi doctoral, Departament, Universitat en la que s’ha llegit, Lloc Universitat, País Universitat, Any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] X.F. Rodríguez Muñoz , "Síntesi, caracterització i activitat catalítica de noves formulacions de catalitzadors de coure, níquel i zinc, estables en la reacció d’oxidació de fenol i 2-clorofenol en fase aquosa amb reactors trifàsics", Tesi doctoral, Dpt. d’Enginyeria Química, Universitat Rovira i Virgili, Barcelona, Espanya, 2003. [En línia]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/8528 

 

Treball fi de grau

[#] Inicials nom Cognoms autor, “Títol del treball acadèmic”, Treball fi de grau, Departament, Universitat en la que s’ha llegit, Lloc Universitat, País Universitat, Any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] A. Cantarell Bernadó, "Implantació de la UNE-EN ISO 22716 en una planta d'envasats de cosmètics”, Treball fi de grau, Escola d’Enginyeria d’Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, Igualada, España, 2015. [En línia]. Disponible a:  https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/25559

 

Treball fi de màster

[#] Inicials nom Cognoms autor, “Títol del treball acadèmic”, Treball fi de màster, Departament, Universitat en la que s’ha llegit, Lloc Universitat, País Universitat, Any de publicació. [En línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] C. Solé Cutrona, "Disseny de les instal.lacions d’una nau industrial per a un taller de mecanitzat", Treball fi de de màster, Dept. d’Enginyeria Industrial, Universitat de Lleida, Escola Politècnica Superior, España, 2018. [En línia]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10459.1/64877

Vídeo

[#] Nom usuari de l’autor, Localització (si està disponible). Títol del vídeo en cursiva. (Data de publicació). Accés: Data d’accés. [Vídeo en línia]. Disponible a: URL del recurs

[1] Amigos de la Química. QUÍMICA. Apantallamiento y carga nuclear efectiva (9 set. 2017). Accés: 3 dec. 2018. [Vídeo en línia]. Disponible a: https://youtu.be/rUsAmFfrVr0

 

Imatges, gràfics i taules

A l'hora de citar una imatge o figura cal que incorporeu una referència com a subtítol, a sota de la figura que heu copiat o adaptat per al vostre treball. Comenceu el subtítol amb la paraula "Fig.", un número i un títol. Seguiu amb el número de citació entre claudàtors. Si heu adaptat la figura, comenceu la citació amb "Adaptat de" seguit del número de citació entre claudàtors.

Exemple:

Fig.1. Moll de càrrega. Adaptat de [2]

Consells:

  • Numereu les figures i les taules per separat.
  • Utilitzeu imatges que tingueu llicència per fer-les servir.
  • Per crear la citació d'una imatge, gràfic o taula utilitzeu el format del tipus de font on l'heu trobat (per exemple, una imatge trobada en un llibre es citaria amb el format de llibre).
     
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons