Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Estil de citació MLA

La Modern Language Association (MLA) és la organització responsable de l'estil que porta el seu nom, l'estil MLA, utilitzat internacionalment per universitats i organismes d'investigació.

Aquest estil està enfocat especialment per a les humanitats, la llengua i la literatura, encara que també es pot utilitzar per a les ciències socials.

L'estil MLA estableix que les fonts utilitzades s'han de citar en el text de forma breu i que aquesta cita ha de remetre a la llista de bibliografia, al final del treball.

Cites dins del text

Cal citar les fonts dins del vostre treball per mostrar al lector amb precisió quines parts del escrit provenen d'una font externa i identificar l'origen de cada paraula, concepte o frase que utilitzeu que no siguin vostres. Aquestes cites remetran al document llistat a la bibliografia final.

Exemples de cita:

Text (Cognom autor # pàg)

  • Tannen ha argumentat aquest punt (178-85).
  • Aquest punt ja ha estat argumentat (Tannen 178-85).
  • Altres, com ara Jakobson and Waugh (210-15) han mantingut el punt de vista contrari.
  • Altres han mantingut el punt de vista contrari (per exemple, Jakobson i Waugh 210-15).
  • Deu ser veritat, tal com manté Roberson que “en l’apreciació de l’art medieval l’actitud de l’observador és de vital importància...” (136).
  • Deu ser veritat que “en l’apreciació de l’art medieval l’actitud de l’observador és de vital importància...” (Roberston 136).
  • En la seva Autobiografia Benjamin Franklin estableix una llista de tretze virtuts (135-137).

 

Llibre

Gognom, Nom. Titol (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial, any. Imprés (Print si ha estat redactat en anglès)

Douglas, Christopher. A Genealogy of Literary Multiculturalism. Ithaca : Cornell University Press, 2009. Print.

Amb més de tres autors:

Stutts, John P., Sylvia Smith, Henry Cass, and Lisa Round. History of Linguistics. London: Scribes, 1999. Print.

            O primer nom d'autor i "et al.":
Stutts, John P., et al. History of Linguistics. London: Scribes, 1999. Print.

 

Capítol de llibre o part d'un llibre

Cognom, Nom de l’autor del capítol. “Títol del capítol: Subtítol.” Títol del llibre en cursiva: Subtítol. Nom Cognom de l’editor literari del llibre. # ed. Ciutat: Editorial, any. # primera pàgina del capítol-# última pàgina del capítol
Kisch, Herbert. “La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización.” Industrialización antes de la industrialización. Peter Kriedte et al. 2a ed. Barcelona: Crítica, 1986. 266-298.

Llibre electrònic

Cognom, Nom de l'autor. Títol (en cursiva). Lloc de publicació: Editor, any. Base de dades o lloc web. Web. Data d'accès.

McGhee, Derek. End of Multiculturalism : Terrorism, Integration and Human Rights. McGraw-Hill Education: Berkshire, , GBR, 2008. E-Libro. Web. 30 Des. 2010.

Epígrafs d’enciclopèdies, diccionaris, etc.

Amb autor conegut:  Cognom, Nom de l’autor de l’epígraf. “Títol de l’epígraf.” Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. # ed. Any.
Trinkaus, Eric. “Neandertal, hombre de.” Enciclopedia McGraw-Hill de ciencia y tecnología. 1994.
Sense autor conegut:  "Títol de l’epígraf.” Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. # ed. Any.

“Neandertal, home de.” Gran Enciclopèdia Catalana. 1988.

Treball acadèmic en línia (Tesi, TFG, TFM...)

Publicat en un repertori   Cognom, N. (any). Títol: Subtítol (Tesi doctoral, Nom Universitat, any tesi). Títol publicació oficial, volum, # pàgina.
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a familiar but innocent person from a lineup (Tesi doctoral, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 51, 417.
No publicat:   Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva. Tesi doctoral no publicada, Nom Universitat, Ciutat.
Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normalweight and obese. Tesi doctoral no publicada, University of Missouri, Columbia.

Actes de congrés

Cognom, Nom. Títol congrés. Nom congrés, data congrés, lloc congrés (si no apareix en el títol). Lloc edició: Editorial, any.
Chang, Steve S., Lily Liaw, i Josef Ruppenhofer, eds. Proceedings of the Twenty-Fifth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, February 12-15, 1999: General Session and Parasession on Loan Word Phenomena. Berkeley: Berkeley Linguistics Soc., 2000.

Normes

Autor. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.
International Standard Organization. (1992). Normes terminologiques internationales: élaboration et présentation: ISO 10241. Genève: ISO.
 
En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus
Monografia.

Legislació

Títol de la regulació, Nom publicació oficial núm. publicació secció publicació (any publicació).
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, BOE núm. 313 § 21760 (2004).

Correus electrònics

Cognoms, Nom de l’autor. “Títol missatge.” Correu electrònic a Nom destinatari. Data missatge.

Boyle, Anthony T. “Re: Utopia.” Correu electrònic a Daniel J. Cahill. 21 juny 2015.

Pel·lícules, vídeos i DVD

Títol en cursiva. Dir. Nom i cognom director. Nom i cognom dels protagonistes. Any producció. Suport. Productora, any edició
Macbeth. Dir. Roman Polanski. Actors Jon Finch, Francsca Annis, i Nicholas Selby. 1971. DVD. Columbia, 2002
 

Pàgina web

Títol en cursiva. Ed. nom editor. Data de la web. Nom institució. Data accés URL.
Encyclopaedia Britannica Online. 2005. Encyclopaedia Britannica. 9 juny 2005 http://www.britannica.com/.

Revista

Títol en cursiva: Subtítol (data inici-data final). Ciutat: Editorial.
 
Revista española de derecho constitucional (1981-). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.

Article de revista

Cognom, Nom. "Títol de l'article". Titol de la revista (en cursiva) Núm. del volum. Núm. d' Exemplar (Any): pàgines. Imprès (Print si s'ha redactat en anglès).

Ohnesorge, Karen. "Uneasy Terrain: Image, Text, Landscape, and Contemporary Indigenous Artists in the United States." American Indian Quarterly 32.1 (2008): 43-69. Print.

Article de revista electrònica

Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article.” Títol de la revista: Subtítol # del volum. # del número dia/mes/any de publicació. dia/mes/any data accés de consulta <URL>.

Duarte, Angel. “La question de l’ordre public dans le républicanisme espagnol.” Le Mouvement social  2002.  12 de gener de 2011 http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2002-4-page-7.htm

Tesis electròniques

Cognom, N. (any). Títol en cursiva. Tesi doctoral no publicada, Nom Universitat, Ciutat. Recuperat data de consulta, des de adreça URL.
Abel Souto, Miguel. Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español. Tesi doctoral. U. Santiago Compostela, 2001. 5 abril 2005 <http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35759953214026162922202/005351.pdf>.

En el MLA Handbook for Writers of Research Papers no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació dels tipus Tesis en paper i Pàgines web.

Articles de diaris

Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article.” Nom del diari: subtítol. dia/mes/any de publicació: # pàg.
Monzó, Quim . “Vaticina, que nada queda: en columnas de opinión y tertulias hay mucha demagogia barata sobre la ley del tabaco.” La Vanguardia” 12/01/2011 : 16.

Articles de diaris electrònics

Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article.” Nom del diari: subtítol. dia/mes/any de publicació. Dia/mes/any de data de consulta <URL>
Monzó, Quim . “Vaticina, que nada queda: en columnas de opinión y tertulias hay mucha demagogia barata sobre la ley del tabaco.” La Vanguardia” 12/01/2011 . 12/01/2011 http://www.lavanguardia.es/opinion/articulos/20110112/54099710815/vaticina-que-nada-queda.html.

Patents

Cognom, Nom. Títol patent. Nom consignatari, consignatari. Patent # patent. Data publicació.
Gruha, Aloke. Method and System for Efficiently Storing Web Pages for Quick Downloading at a Remote Device. Storage Technology Corp., consignatari. Patent 6.272.534. 7 agost 2001.

Imatges

Cognoms, Nom de l'autor. Títol. Any. Lloc de publicació. URL. Data d'accés 
Gisbert Pérez, Antonio. Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. 1888Museo Nacional del Prado. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/fusilamiento-de-torrijos-y-sus-compaeros-en-las/cc128630-425b-4752-a805-008d26556bbb. 24 novembre 2014

Mapes

Títol en cursiva. Mapa. Ciutat: Editorial, any.
Washington. Mapa. Chicago: Rand, 1995.

Enregistraments sonors

Enregistraments sonors de composicions musicals
Cognom, Nom. Títol del tema. Intèrprets Nom i Cognom. Orquestra. Productor, any.

Joplin, Scott. Treemonisha. Intèrprets Carmen Balthrop, Betty Allen, i Curtis Rayam. Houston Grand Opera Orch. and Chorus. Dir. Gunther Schuller. Audiocasset. Deutsche Grammophon, 1976.
Norrington, Roger, dir. Symphony no. 1 in C, op. 21, and Symphony no. 6 in F, op. 68. Per Ludwig van Beethoven. London Classical Players. EMI, 1988.

El títol de les composicions musicals
identificades per la forma, número i clau no va en cursiva ni subratllat.
Composicions musicals
Cognom, Nom. Títol del tema.

Berlioz, Hector. Symphonie fantastique, op. 14.
 
Beethoven, Ludwig van. Symphony no. 7 in A, op. 92.
 
El títol de les composicions musicals identificades per la forma, número i clau no va en
cursiva ni subratllat.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons