Skip to Main Content

Com citar i elaborar bibliografies

Consells

La citació se signa amb el nom real de l'autor del 'post' seguit, entre parèntesis, del nom d'usuari (("user name")) si ambdues formes es coneixen i són diferents. En canvi, si només es coneix el nom d'usuari, només cal citar aquest com a autor.

Si es considera convenient, a més d'especificar el tipus de suport ("[en línia]"), es pot detallar també el tipus concret del recurs electrònic referenciat: "[tuit]" o "[piulada]", "[apunt de blog]", "[apunt de Facebook]"...

DOI (Digital Object Identifier) és una entitat en una xarxa digital. Proporciona un sistema d'identificació i administració de la informació a Internet. Sempre que el recurs tingui associat un identificador persistent com el DOI o un altre, s'haurà d'especificar en la referència després de la numeració i paginació: DOI: 10.1016/j.nima.2012.08.046

La data i hora del 'post' reflecteix la zona horària del lector. Per tant, els lectors de diferents zones horàries veuen diferents hores (i, potser, diferents dates del mateix microblog). Això fa que la data i l'hora en què l'autor va escriure el text normalment no es coneix i, per tant, que la data i l'hora mostrades al 'post' són només una aproximació de la data i l'hora reals. Per resoldre això, es recomana incloure a la citació la zona horària del lector.

 

Serveis de missatgeria (fòrums, blogs, plataformes de microblogs, llistes de distribució...)

Serveis de missatgeria (fòrums, blogs, plataformes de microblogs, llistes de distribució...): mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

Títol, Data [tipus de suport]: subtítol. Lloc de publicació: Editor. [consulta: data] Identificador normalitzat. Notes . Disponible a: <URL del recurs>.

 

Facebook, 2004- [xarxa social]. Menlo Park: Facebook Ink. [consulta: 8 febrer 2015]. Disponible a: <http://www.facebook.com/>.
Cita en el text: (Facebook 2004-)

Serveis de missatgeria (fòrums, blogs, plataformes de microblogs, llistes de distribució...): mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

Títol [tipus de suport]: subtítol. Lloc de publicació: Editor, Data. Identificador normalitzat. Notes [Consultat: data]. Disponible a: <URL del recurs>.

 

Facebook [xarxa social]. Menlo Park: Facebook Ink., 2004- [Consulta: 8 febrer 2015]. Disponible a: <http://www.facebook.com/>.

"Post" publicats en un fòrum, un blog, una plataforma de microblogs (Twitter...) o una xarxa social (Facebook...)

'Posts' publicats en un fòrum, un blog, una plataforma de microblogs (Twitter...) o una xarxa social (Facebook..., etc.): mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT del missatge (Nom d'usuari), Data. Contingut o títol del post [tipus de recurs electrònic concret]. A: Nom del lloc on es publica el missatge [tipus de suport]: subtítol. Data de publicació del post (inclosos l'any, el mes i el dia); hora de publicació del post [consulta: data]. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

 

CSIC, 2014. Las emisiones de gases de efecto invernadero influyen en mayor medida al deshielo que los cambios de la órbita terrestre #Antártida [tuit]. A: Twitter [en línia]. 27 octubre 2014 [consulta: 12 novembre 2014]. Disponible a: <https://twitter.com/CSIC/status/526667778829586432>.
Cita en el text: (CSIC 2014)

UNIVERSITAT DE LLEIDA. BIBLIOTECA DE LLETRES, 2015. Al voltant del camí de Sant Jaume [apunt de blog]. A: El blog de la biblioteca de Lletres [en línia]. Lleida: Universitat de Lleida, 7 de juliol 2015 [consulta: 17 juliol 2015]. Disponible a: <https://bibliotecalletres.wordpress.com/2015/07/07/al-voltant-del-cami-de-sant-jaume/>.
Cita en el text: (Universitat de Lleida. Biblioteca de Lletres 2015)

UNIVERSITAT DE LLEIDA. BIBLIOTECA DE CIÈNCIES DE LA SALUT, 2015. L’Hospital Santa Maria esdevé universitari [apunt de Facebook]. A: Facebook [en línia]. 14 juliol 2015 [consulta: 15 juliol 2015]. Disponible a: <https://bibliotecacienciessalut.wordpress.com/2015/07/14/lhospital-santa-maria-esdeve-universitari/>.
Cita en el text: (Universitat de Lleida. Biblioteca de Ciències de la Salut 2015)

'Posts' publicats en un fòrum, un blog, una plataforma de microblogs (Twitter...) o una xarxa social (Facebook..., etc.)mètodes de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT del missatge (Nom d'usuari). Contingut o títol del post entrecometes [tipus de recurs electrònic concret]. A: Nom del lloc on es publica el missatge [tipus de suport]: subtítol. Data de publicació del post (inclosos l'any, el mes i el dia), hora de publicació del post [consulta: data]. Notes . Disponible a: <URL del recurs>.

 

CSIC. Las emisiones de gases de efecto invernadero influyen en mayor medida al deshielo que los cambios de la órbita terrestre #Antártida [tuit]. A: Twitter [en línia]. [consulta: novembre 2014]. Disponible a: <https://twitter.com/CSIC/status/526667778829586432>.

UNIVERSITAT DE LLEIDA. Servei de Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Lletres. Al voltant del camí de Sant Jaume [apunt de blog]. A: El blog de la biblioteca de Lletres [en línia]. Lleida: Universitat de Lleida, 7 juliol 2015. [consulta: 17 juliol 2015]. Disponible a: <https://bibliotecalletres.wordpress.com/2015/07/07/al-voltant-del-cami-de-sant-jaume/>.

UNIVERSITAT DE LLEIDA. Servei de Biblioteca i Documentació. Biblioteca de Ciències de la Salut. L’Hospital Santa Maria esdevé universitari [apunt de Facebook]. A: Facebook [en línia]. 14 juliol 2015 [consulta: 15 juliol 2015]. Disponible a: <https://bibliotecacienciessalut.wordpress.com/2015/07/14/lhospital-santa-maria-esdeve-universitari/>.

YouTube

Youtube*: mètode d'autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT, Data. Títol del vídeo en cursiva [tipus de suport]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc: Editor. Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. Número normalitzat. NotesDisponible a: <URL del recurs>

*Les referències de Youtube han de seguir el model dels vídeos digitals

UNIVERSITAT DE LLEIDA. SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ, 2015, 8 juliol. Becari/a de col·laboració al Servei de Biblioteca [en línia]: vídeo 2.  8 juliol 2015 [consulta: 17 juliol 2015]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=SlHHiBHQFdk>.
Cita en el text: (Universitat de Lleida. Servei de Biblioteca i Documentació 2015)

Youtube*: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o be nom de l'ENTITAT. Títol del vídeo en cursiva [tipus de suport]: subtitol. Edició o versió. Responsable/s secundari/s. Lloc: Editor, Data. Data d’actualització/revisió [consulta: data]. Col·lecció, número de col·lecció. Número normalitzat. Notes. Disponible a: <URL del recurs>

*Les referències de Youtube han de seguir el model dels vídeos digitals

UNIVERSITAT DE LLEIDA. SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ. Becari/a de col·laboració al Servei de Biblioteca [en línia]: vídeo 2. Lleida: Universitat de Lleida, Universitat de Lleida, 8 juliol 2015 [consulta: 17 juliol 2015]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=SlHHiBHQFdk>.

Correus electrònics i/o missatges enviats a llistes de distribució

Correus electrònics i/o missatges enviats a llistes de distribució: mètode autor i any

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT del missatge (Nom d'usuari), Data. Títol del missatge (s’obté del camp “Subject”). A: Títol del sistema on es publica el missatge [tipus de suport]. Data de tramesa del missatge (inclosos l'any, el mes i el dia), hora de tramesa del missatge [consulta: data]. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

 

DOLIO, 2015. Espesor de un relleno compactado bajo losa de cimentación. A: IngenieriaGeologica.com [en línia]. 10 gener 2015 [consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <http://ingenieriageologica.mforos.com/1174391/11573946-espesor-de-un-relleno-compactado-bajo-losa-de-cimentacion/>.
Cita en el text: (Dolio 2015)

Correus electrònics i/o missatges enviats a llistes de distribució: mètode de notes

Les dades de color gris són opcionals

COGNOMS, nom, o bé nom de l'ENTITAT del missatge (Nom d'usuari). Títol del missatge (s’obté del camp “Subject”). A: Títol del sistema on es publica el missatge [tipus de suport]. Data de tramesa del missatge (inclosos l'any, el mes i el dia), hora de tramesa del missatge [consulta: data]. Notes. Disponible a: <URL del recurs>.

 

DOLIO. Espesor de un relleno compactado bajo losa de cimentación. A: IngenieriaGeologica.com [en línia]. 10 gener 2015 [consulta: 9 febrer 2015]. Disponible a: <http://ingenieriageologica.mforos.com/1174391/11573946-espesor-de-un-relleno-compactado-bajo-losa-de-cimentacion/>.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons