Skip to Main Content

Centre de Documentació Europea

Guia del Centre de Documentació Europea de la Universitat de Lleida

Un fons especialitzat sobre la Unió Europea dins de la Unitat de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida

El CDE de la UdL té una doble vessant:

  1. És un centre d’informació i documentació especialitzat sobre temes relacionats amb la Unió Europea, constituït mitjançant un conveni  formal entre la Universitat de Lleida i la Comissió Europea, la finalitat del qual és promoure l’estudi i la recerca en qüestions comunitàries i fomentar la divulgació de les polítiques i actuacions de la Unió Europea.
  2. Forma part de la Unitat de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida, de manera que el seu funcionament segueix el reglament i normatives internes pròpies de totes les biblioteques de la Universitat, tant en formació de col·leccions com en els serveis proporcionats.

El CDE rep documents i publicacions oficials de les Institucions comunitàries directament de l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea (EUR-OP), que selecciona els fons bibliogràfics en funció dels criteris propis de la seva política de difusió als Centres de Documentació Europea. El CDE, a canvi, facilita l’accés a aquesta documentació i la completa amb fons bibliogràfics propis.

Tot el fons bibliogràfic del CDE es pot consultar a través del catàleg de la bibioteca: CercatTot

Tots els fons es troben a disposició de qualsevol ciutadà per a la seva consulta a la sala, si bé alguns serveis queden limitats als membres de la comunitat universitària de la UdL o d'institucions consorciades (préstec i accés a alguns dels recursos electrònics).

Recursos d'informació

El CDE de la Universitat de Lleida compta amb un important fons bibliogràfic de monografies sobre la Unió Europea i qüestions d’interès comunitàries, abastant una àmplia gama d’àrees temàtiques: dret, política, història, relacions econòmiques i comercials, turisme, medi ambient, agricultura, fiscalitat, energia, cultura, educació i investigació, etc.

La classificació dels fons bibliogràfics del CDE és específica, seguint les directrius de la Direcció General d’Educació i Cultura (antiga DG X) de la Comissió Europea. Indiquem a continuació els blocs temàtics més importants identificats per codis numèrics, tenint en compte que aquests poden ser més específics.

1. Història de la integració europea
2. Institucions
3. Dret comunitari
4. Política d'informació i Drets ciutadans
5. Assumptes socials
6. Agricultura
7. Pesca
8. Política comercial. Unió aduanera
9. Medi ambient
10. Desenvolupament
11. Política exterior i de seguretat
12. Cultura i educació
13. Investigació i desenvolupament tecnològic
14. Mercat interior. Assumptes industrias. Harmonització tècnica

15. Política de l'empresa. Competència
16. Finances - Unió Econòmica i Monetària
17. Fiscalitat
18. Transports i infraestructures
19. Política regional. Fons estructurals
20. Energia

La Unitat de Biblioteca i Documentació de la qual forma part el CDE, compta amb una important col·lecció de llibres electrònics subscrits amb diversos proveïdors, la temàtica des quals abasta una àmplia gamma de coneixements.

Podeu consultar totes les revistes i altres publicacions  periòdiques rebudes al CDE a la sala de lectura.

La Biblioteca de la Universitat de Lleida subscriu  un conjunt de revistes electròniques, amb l’objectiu de donar suport i facilitar les tasques d’aprenentatge, docència i recerca desenvolupades a la UdL.

Les bases de dades són fonamentals a l'àmbit universitari com a suport a les tasques d'aprenentatge, docència i recerca desenvolupades a la UdL.

A continuació detallem les bases de dades més utilitzades pels usuaris del Centre de Documentació Europea.

Aranzadi Instituciones  Description of this database. Accés restringit a la UdL  This link opens in a new window Text complet Condicions d'ús

undefinedEur-Lex: Derecho de la UE  Description of this database. Text complet Inclou també el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE)

undefinedLa Ley digital Description of this database. Accés restringit a la UdL  This link opens in a new window Text complet

undefinedLegislació ambiental  Description of this database. Text complet

undefined​Guía de financiación comunitaria Description of this database.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons