Skip to Main Content

Centre de Documentació Europea

Guia del Centre de Documentació Europea de la Universitat de Lleida

Altres recursos d'interés sobre la UE

. Learn Europe: educational open e-tools

Portal educatiu creat per la Universitat de Lleida i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que reuneix informació per ajudar als professor i estudiants en l’estudi del procés d’integració europea a partir de la història, la geografia i l’economia de la Unió Europea. D’aquesta manera, s’aporta una visió global del procés d’integració i cooperació regional més important que s’ha produït al món des de la segona mitat del segle XX.

L’objectiu principal és ajudar al docent d’educació primària i secundària a introduir la dimensió europea dit del currículum educatiu des d’un òptica multidisciplinar. Les principals característiques d’aquesta web són: una presentació inicial simple i didàctica, i la possibilitat d’aprofundir en els continguts de cada un dels temes proposats.

. Oficina de Publicacions de la UE

L’Oficina de Publicacions de la Unió Europea , amb seu a Luxemburg, és una oficina interinstitucional que té com a objectiu garantir l’edició de publicacions de les institucions de la UE.

Les seves activitats principals consisteixen en produir i difondre  publicacions de caràcter general i jurídic en paper i en format electrònic; gestionar llocs web (per ex. EUR-Lex; EU Open Data Portal, Publicacions de la UE, TED (Tenders Electronic Daily) i CORDIS) que faciliten als ciutadans, als governs i a les empreses de la UE informació i dades oficials de la Unió en línia; garantir la conservació a llarg termini dels continguts elaborats per les institucions i organismes de la Unió.

.EPSO

EPSO és l'oficina interinstitucional responsable de la selecció de personal per a totes les institucions i agències de la Unió Europea.  La seva funció  és preparar els concursos i les oposicions destinades a la selecció i contractació del personal que treballarà en totes les institucions de la Unió Europea.

. CERT-EU (Equip de Resposta per a Emergències Informàtiques)

L’Equip de Resposta per a Emergències Informàtiques  està operatiu des de setembre de 2012. La seva funció es contribuir a la gestió de les amenaces als sistemes informàtics de les institucions europees,  donant suport als equips de seguretat informàtica de cada institució de la UE i mantenint-se en contacte amb les entitats corresponents del sector públic dels països membres.

L’equip està format per experts en seguretat informàtica de les principals institucions de la UE (Comissió Europea, Parlament Europeu, Comitè de les Regions, Comitè Econòmic i Social, ...). Coopera estretament amb altres CERT dels Estats membres i mes enllà, així com amb empreses especialitzades en seguretat informàtica.

Les fitxes temàtiques sobre la UE, van ser creades al 1979 amb ocasió de les primeres eleccions al Parlament Europeu per sufragi directe, estan pensades per oferir al públic general, de manera senzilla, concisa i precisa, una visió global de les institucions i polítiques de la Unió Europea, així com del paper que ha dut a terme el Parlament Europeu en la seva evolució.

Les fitxes es divideixen en cinc capítols: 1) Funcionament de la Unió Europea: 2) Economia, ciència i qualitat de vida; 3) Cohesió, creixement i ocupació; 4) Ciutadans: drets fonamentals, seguretat i justícia; 5) Relacions exteriors de la Unió Europea.

Les fitxes tècniques, elaborades pels Departaments Temàtics i la Unitat de Suport a la Governança  Econòmica, estan disponibles en 24 idiomes. La versió en línia de les fitxes es revisa i actualitza periòdicament al llarg de l’any, en el moment en que el Parlament Europeu aprova decisions i polítiques importants.

. SEDAS: Arxiu Digital Espanya - Unió Europea

Arxiu digital creat per 21 Centres de Documentació Europea (CDE) d’Universitats espanyoles, entre els que es troba del CDE de la UdL, junt amb la Representació de la Comissió Europea a Madrid i amb col·laboració amb la Secretaria d’Estat per a la Unió Europea. Recull documents rellevants, en tots els formats (text, imatge, audio, vídeo) sobre Espanya i la Unió Europe. També recull producció científica i acadèmica de les universitats, principalment espanyoles, relacionada amb la Unió Europea.

. Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE)

El CVCE  és una empresa pública amb seu a Luxemburg que té com a missió contribuir a una comprensió més experta del procés d’integració europeu des d’una perspectiva històrica, legal, política i econòmica; i desenvolupar un ecosistema digital obert per a estudis d’integració europea utilitzant les noves tecnologies.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons