Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Centre de Documentació Europea

Guia del Centre de Documentació Europea de la Universitat de Lleida

Joventut. Estudiar i moure's a la UE

 • Joventut. fitxes temàtiques de la Unió Europea: Resum de totes les polítiques i estratègies de la UE al voltant de la infància i la joventut.
 • Portal Europeu de la joventut: Reuneix un seguit d’informacions pràctiques per als joves europeus: viure, treballar i estudiar a Europa. La informació s’agrupa en 8 temes principals, abasta 34 països i es pot consultar en 28 idiomes.
 • Eurodesk: Servei d’informació sobre programes i iniciatives europees adreçades als joves i a aquelles persones que treballen en l’àmbit de la joventut.
 • Erasmus +: Programa Europeu d’Educació, Formació, Joventut i Esport 2014-2020. Contribueix a l’Estratègia de la Unió Europea 2020 per al creixement, l’ocupació, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació  (ET 2020). Erasmus + vol també promoure el desenvolupament sostenible dels països associats en l’àmbit de l’educació superior, i contribuir a la realització dels objectius de la estratègia de la UE per a la joventut. Els objectius són:      
 1. Reduir la desocupació, especialment entre els joves.
 2. Fomentar l’educació d’adults, especialment en les noves competències i qualificacions exigides pel  mercat laboral.
 3. Animar als joves perquè participin en la vida democràtica d’Europa.
 4. Donar suport a la innovació, la cooperació i la reforma.
 5. Reduir  l’abandonament escolar.
 6. Promoure la cooperació i la mobilitat amb els països socis de la UE.
 • SEPIE: Servei Espanyol Per a la Internacionalització de l’Educació.
 • PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space): És el portal sobre oportunitats d’aprenentatge en tot l’espai europeu. Està gestionat per la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea en col·laboració amb els Centres Nacionals de Recursos per a l’Orientació Professional (Euroguidance).PLOTEUS té com a objectiu ajudar als estudiants, persones que busquin feina, treballadors, pares, orientadors i professors a trobar informació sobre com estudiar a Europa. En aquesta portal s’hi pot trobar tota la informació sobre les possibilitats d’aprenentatge al llarg de la vida a Europa:
 1. Oportunitats d’aprenentatge i possibilitats de formació disponibles a la Unió Europea.
 2. Sistemes d’educació i formació: descripcions i explicacions sobre els diferents sistemes educatius dels països europeus.
 3. Tots el que necessitem saber quan ens traslladem a viure en un altre país europeu (cost de vida, educació, com trobat allotjament, etc.)                                                                                                          
 • Estratègia de la UE per a la Joventut 2019-2027: L’estratègia de la UE per a la Joventut impulsarà la participació dels joves a la vida democràtica, dona suport al compromís social i cívic, i tractarà de garantir que tots els joves tinguin els recursos necessaris per participar a la societat.
 • Servei de Voluntariat Europeu (SVE): És un programa de voluntariat internacional finançat per la Comissió Europea. Permet a tots els joves legalment residents a Europa, amb edats compreses entre els 17 i 30 anys, a realitzar un servei de voluntariat internacional en una organització o en un organisme públic a Europa, Àfrica, Àsia o Amèrica del Sud per un període de 2 a 12 mesos. Proporciona el reembossament de les despeses de viatge i la cobertura completa de les despeses d’aliments i allotjament per al voluntariat internacional.
 • Europass:  Conjunt de documents que serveixen per presentar les competències i qualificacions en un format estàndard per a tota Europa.
 • Pràctiques professionals a institucions europees: Informació sobre pràctiques professionals a la Comissió Europea i a altres organismes de la UE.
 • Guies de mobilitat internacional (E-Joventut - Generalitat de Catalunya). Informació sobre Cos Europeu de Solidaritat, Eurodissea i estudiar, treballar i fer pràctiques a l'estranger.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons