Skip to Main Content

Centre de Documentació Europea

Guia del Centre de Documentació Europea de la Universitat de Lleida

Joventut. Estudiar i moure's a la UE

 • Joventut. fitxes temàtiques de la Unió Europea: Resum de totes les polítiques i estratègies de la UE al voltant de la infància i la joventut.
 • Portal Europeu de la joventut: Reuneix un seguit d’informacions pràctiques per als joves europeus: viure, treballar i estudiar a Europa. La informació s’agrupa en 8 temes principals, abasta 34 països i es pot consultar en 28 idiomes.
 • Eurodesk: Servei d’informació sobre programes i iniciatives europees adreçades als joves i a aquelles persones que treballen en l’àmbit de la joventut.
 • Erasmus +: Programa Europeu d’Educació, Formació, Joventut i Esport 2014-2020. Contribueix a l’Estratègia de la Unió Europea 2020 per al creixement, l’ocupació, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació  (ET 2020). Erasmus + vol també promoure el desenvolupament sostenible dels països associats en l’àmbit de l’educació superior, i contribuir a la realització dels objectius de la estratègia de la UE per a la joventut. Els objectius són:      
 1. Reduir la desocupació, especialment entre els joves.
 2. Fomentar l’educació d’adults, especialment en les noves competències i qualificacions exigides pel  mercat laboral.
 3. Animar als joves perquè participin en la vida democràtica d’Europa.
 4. Donar suport a la innovació, la cooperació i la reforma.
 5. Reduir  l’abandonament escolar.
 6. Promoure la cooperació i la mobilitat amb els països socis de la UE.
 • SEPIE: Servei Espanyol Per a la Internacionalització de l’Educació.
 • PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space): És el portal sobre oportunitats d’aprenentatge en tot l’espai europeu. Està gestionat per la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea en col·laboració amb els Centres Nacionals de Recursos per a l’Orientació Professional (Euroguidance).PLOTEUS té com a objectiu ajudar als estudiants, persones que busquin feina, treballadors, pares, orientadors i professors a trobar informació sobre com estudiar a Europa. En aquesta portal s’hi pot trobar tota la informació sobre les possibilitats d’aprenentatge al llarg de la vida a Europa:
 1. Oportunitats d’aprenentatge i possibilitats de formació disponibles a la Unió Europea.
 2. Sistemes d’educació i formació: descripcions i explicacions sobre els diferents sistemes educatius dels països europeus.
 3. Tots el que necessitem saber quan ens traslladem a viure en un altre país europeu (cost de vida, educació, com trobat allotjament, etc.)                                                                                                          
 • Estratègia de la UE per a la Joventut 2019-2027: L’estratègia de la UE per a la Joventut impulsarà la participació dels joves a la vida democràtica, dona suport al compromís social i cívic, i tractarà de garantir que tots els joves tinguin els recursos necessaris per participar a la societat.
 • Servei de Voluntariat Europeu (SVE): És un programa de voluntariat internacional finançat per la Comissió Europea. Permet a tots els joves legalment residents a Europa, amb edats compreses entre els 17 i 30 anys, a realitzar un servei de voluntariat internacional en una organització o en un organisme públic a Europa, Àfrica, Àsia o Amèrica del Sud per un període de 2 a 12 mesos. Proporciona el reembossament de les despeses de viatge i la cobertura completa de les despeses d’aliments i allotjament per al voluntariat internacional.
 • Europass:  Conjunt de documents que serveixen per presentar les competències i qualificacions en un format estàndard per a tota Europa.
 • Pràctiques professionals a institucions europees: Informació sobre pràctiques professionals a la Comissió Europea i a altres organismes de la UE.
 • Guies de mobilitat internacional (E-Joventut - Generalitat de Catalunya). Informació sobre Cos Europeu de Solidaritat, Eurodissea i estudiar, treballar i fer pràctiques a l'estranger.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons