Skip to Main Content

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Protecció de dades, ètica i recerca

La informació relativa al tractament de dades personals en activitats de recerca i transferència i els comitès de recerca els trobareu disponibles a Comitès de Recerca i Tractament de Dades Personals.

Abans de publicar dades de recerca:

  • Comproveu que sou titulars dels drets de difusió de les dades. Si no és així, necessiteu un permís de re-ús de les dades per part dels titulars d'aquestes.

  • Assegureu-vos que les dades que voleu publicar no estan subjectes a cap restricció per qüestions de confidencialitat, privacitat o copyright. Si les dades fan referència a persones (enquestes, ...), s'han de publicar anonimitzades o disposar del consentiment explícit de les persones que hi han participat.

Més informació: 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons