Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Dipositar les dades

Una vegada publicats els resultats de la recerca, en molts casos també caldrà dipositar les dades associades a aquests resultats. Disposeu de les opcions següents:

 1. En un repositori temàtic consolidat del vostre àmbit. Podeu consultar re3data.org
 2. Al repositori institucional: Repositori Obert UdL
 3. En altres repositoris multidisciplinars (Zenodo, Dryad, Figshare, Mendeley Data, Dataverse, etc). Consulteu les Recomanacions elaborades pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC.

Dipositar les dades al Repositori Obert UdL

 Podeu dipositar les vostres dades de recerca al Repositori Obert de la UdL amb les condicions següents:

 1. Com a mínim un dels autors ha de pertànyer a la comunitat universitària de la UdL
 2. Les dades no han de ser de consulta restringida i no han de contenir cap informació de caràcter confidencial, ni protegida legalment, ja sigui per qüestions de privacitat, de propietat intel·lectual, industrial o altres.
 3. Les dades de recerca han de ser finals o bé dades associades a una publicació.
 4. Les dades es dipositaran en accés obert. Es pot optar per embargar l'accés per un període determinat.

Si no dipositeu les dades al Repositori Obert UdL, informeu-nos per enllaçar les dades amb les publicacions relacionades.

 

Recomanacions abans de dipositar les dades

En alguns casos, les dades estaran formades per diferents fitxers que pertanyen a un conjunt de dades (dataset), però en altres casos, les dades podrien haver de segregar-se en una sèrie de conjunts de dades (múltiples datasets). Si pertanyen al mateix dataset haureu de realitzar un enviament de múltiples fitxers. Si pertanyen a diversos datasets haureu de realitzar diversos enviaments, un per cada dataset.

El límit de mida actual és de 500 Mb per fitxer. Si els vostres fitxers les superen contacteu amb nosaltres.

En el moment de preparar les dades per dipositar-les al Repositori Obert Udl haureu de tenir en compte els següents aspectes:

 • Noms dels fitxers: assegureu-vos que heu anomenat els fitxers de la manera més explícita possible, per facilitar que altres persones puguin accedir fàcilment a les dades. Consulteu les recomanacions.
 • Format dels fitxers: vegeu els formats recomanats. Si necessiteu dipositar fitxers amb un format que no es troba als recomanats contacteu amb nosaltres.
 • Incloeu informació sobre qualsevol procés pel qual s'han transformat les dades, per exemple quina versió del programari ha creat els elements resultants.
 • Elaboreu un fitxer readme: aquest fitxer té com a finalitat garantir que les vostres dades de recerca puguin ser interpretades i reutilitzades correctament per altres persones. Consulteu com elaborar un fitxer readme.

Abans d'iniciar el dipòsit de les dades de recerca assegureu-vos que:

 • Teniu tots els drets per dipositar les dades
 • Teniu el permís de tots els titulars dels drets (recol·lectors de dades, artistes intèrprets o persones documentades en forma audiovisual) per fer que les dades estiguin disponibles al Repositori Obert UdL i que tots els titulars de drets accepten la llicència específica que es dona a les dades.

Teniu dues opcions a l'etapa de concessió de llicències:

 • La llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) és la recomanada pel Repositori Obert UdL, ja que permet als usuaris utilitzar les dades sempre que se’n reconegui la vostra autoria.
 • La llicència de domini públic (CC0).
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons