Skip to main content

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Dades obertes

En els darrers anys, les dades recollides, generades o utilitzades en la recerca estan rebent l'atenció de la comunitat científica i dels òrgans gestors de la recerca. La difusió d'aquestes dades és un dels elements de la ciència oberta. La gestió de dades de recerca (RDM) implica l'organització, descripció, emmagatzematge, preservació i compartició de dades recopilades i utilitzades en un projecte de recerca.

Moltes entitats de finançament (Horizon 2020 de la Comissió Europea, el Plan Estatal 2017-2020, convocatòries d’Excel·lència María de Maeztu i Severo Ochoa, etc.) requereixen o promocionen elaborar plans de gestió de dades i dipositar les dades en obert seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable).

Dipositar les dades de recerca en obert permet garantir l'accés de forma lliure a les dades, així com preservar-les, identificar-les, reproduir-les i difondre-les de manera fàcil, útil i vàlida per tal de fer-les visibles i potenciar-ne l'impacte.

En aquesta pàgina trobareu eines i informació per gestionar les dades i poder complir amb els requeriments d'organismes finançadors. 

Les dades en el context de la ciència oberta i el cicle de vida de les dades

Gestió de dades de recerca

Recomanacions per a la gestió de dades de recerca adreçades a investigadors (català, castellà i anglès)

Aquest document és part dels resultats de la Red Española sobre Datos de Investigación en Abierto (MareData) i facilita un total de 17 recomanacions per a la gestió de les dades de recerca (pàgina 10), precedides d'una introducció per contextualitzar la importància de compartir, facilitar l'accés i reutilitzar les dades de recerca i la seva preservació.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons