Skip to Main Content

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Els principis FAIR

EC FAIR dataEls principis FAIR,  (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), són un conjunt de característiques que han de tenir els objectes de dades (metadades i dades), per poder ser recuperables i reutilitzables per l'ésser humà i les màquines.

Fàcils de trobar: facilitar el descobriment de dades per part dels humans i dels sistemes informàtics.

 • Dades i metadades identificades per un identificador global únic i perenne (DOI, HANDLE)
 • Metadades riques per descriure dades (metadades normalitzades)
 • Dades i metadades registrades i indexades en un dispositiu per cercar-les (portal de dades)
 • Metadades que especifiquen l’identificador de les dades

NOTA: Findable: el primer pas per fer que les vostres dades siguin reutilitzables és assegurar-vos que siguin trobades tant per humans com per màquines.

Accessible: facilitar accessos i/o descàrregues, especificant les condicions d'accés i d'ús.

 • Dades i metadades accessibles mitjançant un protocol de comunicació estandarditzat (HTTP, API REST)
 • Llicències i protocols oberts i gratuïts 
 • Protocol que permet l'autenticació i autorització si cal
 • Metadades accessibles fins i tot quan les dades no ho són

NOTA: Accessible: quan algú hagi trobat les vostres dades, ha de saber com poden accedir-hi. Això podria incloure passar per un procés d’autorització i / o autenticació.

Interoperable: descarregable, utilitzable, intel·ligible i combinable amb altres dades, tant per part de persones com de sistemes informàtics.

 • Dades i metadades utilitzant un llenguatge formal, accessible, compartit i àmpliament aplicable per a la representació del coneixement (tecnologies web semàntiques RDF, OWL, SKOS per representar i enllaçar dades i metadades)
 • Dades i metadades utilitzant vocabularis que respectin els principis FAIR (ontologies i vocabularis controlats estàndard)
 • Dades i metadades que incloguin enllaços a altres dades i metadades (versions anteriors o més recents, dades addicionals, etc.) i a publicacions (articles que citen dades, documents de dades)

NOTA: Interoperable: per fer que les vostres dades siguin reutilitzables, heu de garantir que es puguin integrar amb altres dades i que puguin ser utilitzats per aplicacions o fluxos de treball per a l'anàlisi, l'emmagatzematge i el processament.

Reutilitzables: característiques que fan que les dades puguin ser reutilitzables en futures investigacions o amb altres finalitats (ensenyament, innovació, reproducció, transparència de la ciència).

 • Dades i metadades amb atributs múltiples i rellevants
 • Dades i metadades disponibles sota una llicència explícita i accessible
 • Dades i metadades associades a la seva procedència
 • Dades i metadades corresponents a les normes comunitàries indicades

NOTA:  Reutilitzable: per maximitzar la possible reutilització de les vostres dades - i les seves metadades relacionades - assegureu-vos que estiguin ben descrites de manera que puguin ser replicades i / o combinades en diferents configuracions.

Descripció del context on s’han generat les dades (qui, per a què, com, etc.) per facilitar una interpretacció correcta de les dades.

Comprova si les teves dades són FAIR

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons