Skip to main content

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Fitxer Readme

El fitxer readme proporciona informació sobre les dades de recerca amb l'objectiu de garantir que aquestes puguin ser interpretades i reutilitzades correctament.

A l'hora de crear el fitxer readme és important:

  • Crear un fitxer readme per cada conjunt de dades.
  • Anomenar el fitxer amb el nom readme: no l'anomeneu de cap altra manera com per exemple: read_me, ABOUT, etc.
  • Elaboreu el document readme com a fitxer de text senzill, guardeu-lo com a readme.txt

En aquest apartat us expliquem quina informació ha de contenir un fitxer readme i la plantilla per elaborar-lo. És obligatori dipositar aquest fitxer al Repositori Obert UdL, juntament amb els fitxers que contenen les dades de recerca.

-------------------
INFORMACIÓ GENERAL
-------------------
1. Títol del dataset
 
 
2. Contacte 
 
  Investigador/a de contacte
        Nom:
        Filiació:
        Correu electrònic:
 
3. Descripció del projecte
 
 
4. Descripció del dataset
 
 
5. Notes
 
 
6. Data del dipòsit dels fitxers
 
 
7. Data de creació dels fitxers
 
 
8. Idioma
 
 
 
--------------------------
AUTORIA
--------------------------
1. Autors (indicar l'autor principal) (camp repetible)
 
        Nom:
        Cognoms:
        Filiació:
        Correu electrònic:
 
 
 
 
--------------------------
METODOLOGIA
--------------------------
1. Metolodogia (utilitzada per la recollida o generació de dades)
 
 
2. Software
 
 
 
--------------------------
PARAULES CLAU I MATÈRIES
--------------------------
1. Paraules clau (indicar si sha utilitzat algun vocabulari controlat)
 
 
 
 
--------------------------
INFORMACIÓ DE PATROCINADORS I IDENTIFICADORS DE PROJECTES
--------------------------
1. Informació sobre el projecte (Nom, organisme finançador, codi identificador, etc.)
 
 
 
--------------------------
PUBLICACIONS RELACIONADES
--------------------------
1. Publicació relacionada (Referència bibliogràfica completa. DOI, URI o enllaç a la versió publicada. Revista on es preveu publicar en cas que no estigui publicat)
 
 
 
2. Dataset relacionat (Referència bibliogràfica i DOI)
 
 
 
--------------------------
INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
--------------------------
1. Cobertura geogràfica
 
 
 
--------------------------
INFORMACIÓ TEMPORAL
--------------------------
1. Cobertura temporal
 
 
 
 
--------------------------
Fitxers
--------------------------
1. Fitxers (Relació de tots els fitxers que s'inclouen al dataset, estructura, breu descripció de seu contingut, format, l'idioma, versió, etc.)
 
 
 
--------------------------
DRETS D'ÚS I PRIVACITAT
--------------------------
1. Llicències d'ús (+ info http://biblioguies.udl.cat/accesobert/gestiona)
 
 
2. Privacitat (anonimització, etc.)
 
 
 
--------------------------
ALTRES
--------------------------
1. Diccionari de  dades

Més informació per elaborar un fitxer readme.txt

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons