Skip to Main Content

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Programa Horitzó 2020

En el marc del programa de recerca Horitzó 2020 (H2020), es va iniciar un Pla pilot de dades de recerca en obert que requeria la creació d'un Pla de gestió de dades, Data Management Plan (DMP), i publicació de les dades associades en obert per als projectes d'unes àrees concretes. 

A partir de 2017, el Pla pilot desapareix per esdevenir la norma general de qualsevol projecte finançat per H2020. En tots els projectes s'haurà d'elaborar un Pla de gestió de dades i compartir les dades de manera tan oberta com sigui possible. A més, cal que les dades siguin 'FAIR', és a dir, trobables (findable), accessibles (accessible), interoperables (interoperable) i reutilitzables (reusable).

Gestió i publicació de dades en el marc del programa Horitzó 2020

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons