Skip to main content

Dades de recerca: suport en la gestió i difusió

Recomanacions per anomenar els fitxers

Un nom del fitxer adequat proporciona informació útil sobre el contingut, l’estat i la versió d’un fitxer, identifica de manera única un fitxer i ajuda a classificar i ordenar els fitxers. Els noms dels fitxers que reflecteixen el contingut també faciliten la cerca i el descobriment de la informació que contenen.

Tot i que els ordinadors afegeixen informació bàsica i propietats als fitxers, com ara el tipus de fitxer, la data i l'hora de creació i modificació, aquesta no és una gestió fiable de dades. És millor enregistrar aquesta informació essencial al nom del fitxer. A més es recomanada:

  • Utilitzar noms breus però explicits
  • Evitar l’ús d’espais, punts i caràcters especials (&, ?, !)
  • Utilitzar guions (-) o guions baixos (_) per separar elements
  • Incloure la versió al nom del fitxer, en cas que sigui necessari

Examples de noms de fitxers adequats:

Un fitxer que conté la transcripció de l'entrevista amb el primer grup de consumidors que es va fer el 12 de febrer de 2017 es podria anomenar: G1_CONS_2017-02-12.rtf

Un fitxer que conté l'entrevista amb  el participant 024, entrevistat per Anna Pasqual el 5 de juny de 2018 es podria anomenar: Ent024_AP_2018-06-05.doc

Ufitxer que conté la vesió 4 dels procediments de l'enquesta de salut mental es podria anomenar:  EnquestaSM_Procediments_00_04.pdf

Examples de noms de fitxers pobres:

SrvMthdDraft.doc, SrvMthdFinal.doc, SrvMthdLastOne.doc and SrvMthdFridaynight.doc
Grup consumidors 12 Feb?.doc
Salut&Mental Procediments1

 

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons