Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Breu introducció

El primer que cal tenir present és que a les magnituds que s’utilitzin en un document tècnic s’hi pot fer referència fent servir el seu nom o bé el símbol que les representa. En segon lloc, aquestes magnituds s’expressen utilitzant unes unitats determinades a les quals es fa referència amb el seu nom o bé amb el seu símbol. En aquesta guia s’explica quines són i com es fan servir les unitats del Sistema Internacional d’Unitats.

Informacio complementària

En general, un símbol és la representació gràfica, normalment mitjançant lletres de l’alfabet llatí o del grec, de magnituds, quantitats, unitats, operacions, monedes, etc. Com en el cas de les unitats, els símbols poden constituir un codi universalment acceptat. Tanmateix, en altres ocasions, els símbols poden ser més o menys acceptats en les diferents branques de la ciència o de la tècnica però poden dependre de l’idioma emprat.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons