Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Com utilitzar correctament els símbols de les unitats del SI (SI-5.2)

 • Els símbols d’unitats s’escriuen sempre amb tipus de lletra normal (rodona) independentment del text que els envolti.
 • Els símbols d’unitats s’escriuen sempre amb minúscula, a excepció dels que derivin del nom propi del científic a qui deuen el nom, com V de Volt, W de Watt, T de Tesla, N de Newton, J de Joule, etc. En cas que el símbol estigui format per dues lletres i provingui d’un nom propi, només la primera lletra serà majúscula, com Hz de Hertz o Pa de Pascal.
 • El cas de la unitat litre és una excepció. S’accepta tant el símbol L, amb majúscula, com el símbol l, amb minúscula, per tal d’evitar confusions entre el número u (1) i la lletra ela minúscula (l) en determinades tipografies o tipus de lletra.
 • Els símbols d'unitats són entitats matemàtiques i no abreviatures. Per tant, mai no aniran seguits d’un punt excepte si es troben al final d’una frase.
 • Mai no es podrà utilizar el plural en els símbols de les unitats. Per tant, mai no posarem Vs per a fer el plural de V o Ls per a fer el plural de L.
 • Mai no es podran barrejar símbols i noms d'unitats en la mateixa expressió donat que els noms d’unitats no són entitats matemàtiques. Així, és possible expressar el valor de la magnitud velocitat com a 37 metres per segon o com a 37 m/s però mai com a 37 m per segon, ni com a 37 m per s.
 • No es permet utilitzar abreviatures en lloc de símbols o noms d'unitats. Cal evitar, per tant, l’ús de cc per a referir-se a centímetres cúbics o cm3, o l’ús de seg per a referir-se a segons o s, o mps per a referir-se a metres per segon o m/s, entre altres. L’ús correcte dels símbols de les unitats del SI és obligatori per tal d’evitar ambigüitats o malentesos.

 

Quan es vulgui formar productes o quocients de símbols d'unitats, s'aplicaran les normes del producte o la divisió algebraica:

 • El producte s’indica amb un espai o bé amb el punt volat (·), com el de l’ela geminada. Així, per exemple, el moment d’una força es pot expressar en N m o bé en N·m però mai en Nm o en N per m o de qualsevol altra manera.
 • La divisió s’indica amb una línia horitzontal o bé amb una barra obliqua (/) o bé amb exponents negatius. Així, per exemple, una velocitat s’expressa en m/s o bé en m s-1 o bé en m·s-1 però mai de cap altra manera.
 • Si es fan servir diversos símbols d’unitats cal tenir cura a evitar ambigüitats. Per exemple, fent servir parèntesis o exponents negatius. La barra obliqua no s’ha de fer servir més d’una vegada en una expressió sense parèntesis. Així, per exemple, la viscositat dinàmica s’expressa en kg m-1 s-1 o bé en kg/(m s) però mai en kg/m/s, ja que pot induir a confusió entre
  kg/(m s) i kg/(m/s)
  .

Recomanacions i bones pràctiques

Per tal de donar coherència a un document, és convenient utilitzar el mateix mètode per a formar productes i quocients de símbols d’unitats en tot el document.

Ús dels prefixos

 • Els símbols de prefixos s’escriuen en lletra vertical (rodona o normal), tal com els símbols de les unitats, independentment del tipus de lletra que es faci servir al text dels voltants.
 • A excepció dels prefixos da (deca), h (hecto) i k (kilo), els prefixos dels múltiples s’escriuen amb majúscula i els prefixos dels submúltiples s’escriuen amb minúscula.
 • Quan es faci servir un múltiple o submúltiple, el símbol del prefix passa a formar part de la unitat i precedeix el símbol de la unitat sense cap separador entremig (ni espais ni guionets).
 • Un prefix mai no es pot utilitzar sol, separat d’un símbol d’unitat.
 • No es poden crear símbols o noms d’unitats compostos juxtaposant diversos prefixos.
   

El nou i inseparable símbol d’unitat pot ser elevat a potències positives o negatives i pot ser combinat amb altres símbols d’unitats per a formar símbols d’unitats compostos.

2,3 cm3 = 2,3 (cm)3 = 2,3 (10−2 m)3 = 2,3 ×10−6 m3
1 cm−1 = 1 (cm)−1 = 1 (10−2 m)−1 = 102 m−1 = 100 m−1

 

Per qüestions històriques, el kilogram és l’única unitat del SI el símbol i el nom de la qual inclouen un prefix. Els noms i els símbols dels múltiples i submúltiples de la unitat de massa es formen ajuntant els noms dels prefixos i els seus símbols al nom d’unitat “gram” i al símbol d’unitat “g”, respectivament. Per exemple, 1×10-6 kg equival a 1 mil·ligram, mg, i no a 1 microkilogram, μkg.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons