Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Multiplicació i divisió de símbols de magnituds, de valors de magnituds o números

  • Quan es multipliquin o divideixin símbols de magnituds, es pot utilitzar qualsevol dels següents mètodes: ab, a b, a·b, a × b, a/b, ab , a b-1. Per exemple, F = ma indica que la magnitud força és el resultat de multiplicar les magnituds massa i acceleració.
  • Quan es multipliquen valors de magnituds, es pot fer servir o bé el símbol de la multiplicació × o bé els parèntesis. No es podrà fer anar mai el punt volat. Així, es pot fer servir 25,14 km/h × 3,56 h o bé (25,14 km/h) (3,56 h). Però mai
    25,14 km/h · 3,56 h
    .
  • Quan es multipliquen números, només es pot fer servir el símbol de la multiplicació ×.
  • Quan es divideixen valors de magnituds fent servir barres obliqües, es faran servir parèntesis per a evitar ambigüitats.

Recomanacions i bones pràctiques

Per tal de donar coherència al document, és convenient utilitzar el mateix mètode per a expressar multiplicacions i divisions de símbols de magnituds en tot el document.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons