Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Definició de la unitat d’una magnitud (SI-2.1)

Un aspecte clau que cal deixar ben clar és que el valor d’una magnitud s’expressa, generalment1, com un producte d’un número per una unitat. Així, una mateixa magnitud es pot expressar en unitats diferents i, per tant, el seu valor numèric canviarà convenientment. Quan es fixa el valor numèric, la unitat queda definida i a l’inrevés.

Les unitats s’expressen amb el seu nom o amb el seu símbol. Hi ha normes específiques per a la utilització tant dels noms com dels símbols. Aquestes normes estan a la secció Utilització de les unitats.

 


1 L’excepció a aquesta afirmació es dona en magnituds de dimensió u (1), derivades de ràtios d’altres magnituds amb les mateixes unitats o bé de magnituds que representen comptatges. En aquests casos, aquestes magnituds són simplement números i, per tant, la seva unitat és u (1) i no s’acostuma a escriure.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons