Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

El Sistema Internacional d’Unitats

Valors de magnitud sense dimensió o magnituds de dimensió u

 • La unitat del SI de les magnituds sense dimensió o de dimensió u és el número u i el símbol 1.
 • Els símbols dels prefixos del SI no es poden unir al símbol 1 ni al nom “u”, per tant, quan els números siguin particularment grans o petits, es faran servir potències de 10 per a fer-los més llegibles. Així, el valor 12 340 000 000 o el valor
  0,000 000 598 serà convenient expressar-los com a 12,34 × 109 o com a 5,98 × 10-7, respectivament
  , però mai com a 12,34 G1 ni com a 12,34 Gu ni com a 0,598 μ1 ni com a  0,598 μu.
 • Les magnituds que són ràtios de magnituds del mateix tipus tenen l’opció d’expressar-se amb unitats (m/m, mol/mol, m2/m2, etc.) per tal d’ajudar a la seva comprensió, així com també d’utilitzar els prefixos del SI, si fos convenient (μm/m, nmol/mol, etc.).
 • Les magnituds resultants de comptatges no tenen aquesta opció donat que són simplement números. 
 • El símbol % (percentatge) pot ser utilitzat en el SI. Com en la resta de símbols d’unitat, es deixarà un espai entre el valor numèric i el símbol %. Es preferirà l’ús del símbol % que l’expressió “per cent".
 • El terme “ppm” o parts per milió, com a unitat de la concentració d’una solució o en qualsevol dels seus altres usos, també es pot fer servir en el SI, significant un valor relatiu de 10-6 o bé 1 part en 106.
 • Els termes “ppb” o parts per bilió i “ppt” o parts per trilió s’han d’evitar donat que bilió i trilió tenen valors diferents en diferents països. A més, ppt també es fa servir en alguns indrets com a parts per thousand.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons