Skip to Main Content

El Sistema Internacional d’Unitats

Valors de magnitud sense dimensió o magnituds de dimensió u

 • La unitat del SI de les magnituds sense dimensió o de dimensió u és el número u i el símbol 1.
 • Els símbols dels prefixos del SI no es poden unir al símbol 1 ni al nom “u”, per tant, quan els números siguin particularment grans o petits, es faran servir potències de 10 per a fer-los més llegibles. Així, el valor 12 340 000 000 o el valor
  0,000 000 598 serà convenient expressar-los com a 12,34 × 109 o com a 5,98 × 10-7, respectivament
  , però mai com a 12,34 G1 ni com a 12,34 Gu ni com a 0,598 μ1 ni com a  0,598 μu.
 • Les magnituds que són ràtios de magnituds del mateix tipus tenen l’opció d’expressar-se amb unitats (m/m, mol/mol, m2/m2, etc.) per tal d’ajudar a la seva comprensió, així com també d’utilitzar els prefixos del SI, si fos convenient (μm/m, nmol/mol, etc.).
 • Les magnituds resultants de comptatges no tenen aquesta opció donat que són simplement números. 
 • El símbol % (percentatge) pot ser utilitzat en el SI. Com en la resta de símbols d’unitat, es deixarà un espai entre el valor numèric i el símbol %. Es preferirà l’ús del símbol % que l’expressió “per cent".
 • El terme “ppm” o parts per milió, com a unitat de la concentració d’una solució o en qualsevol dels seus altres usos, també es pot fer servir en el SI, significant un valor relatiu de 10-6 o bé 1 part en 106.
 • Els termes “ppb” o parts per bilió i “ppt” o parts per trilió s’han d’evitar donat que bilió i trilió tenen valors diferents en diferents països. A més, ppt també es fa servir en alguns indrets com a parts per thousand.
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons